2.02.17

Alustava ettevõtja baaskoolitus


Alustava ettevõtja baaskoolitus toimub 2017 aprillist kuni juunini!

Moodul

Kestvus

Teema nimetus

Kuupäev

I moodul

2 päeva 

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

20.-21.04.2017

II moodul

2 päeva

Turundus ja müük

04.-05.05.2017

III moodul

2 päeva

Finantsjuhtimine ja planeerimine

18.-19.05.2017

IV moodul

1 päev

Kokkuvõttev päev/äriidee esitlus

01.06.2017

Koolituse sisu:

  • Koolitus on suunatud kõigile, kes soovivad omanda ettevõtluse alaseid baasteadmisi ja oskusi ning saada oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi.
  • Oleme oma koolituse üles ehitanud nii, et see oleks läbivalt praktilise suunitlusega ja et koolituse tulemusel valmiv äriplaan aitaks koolitusel osalejatel reaalselt oma ettevõtet käivitada. Valmiv äriplaan on eelkõige tööriist ettevõtja edasiseks tegevuseks.
  • Koolitused toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist, näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse käigus töötavad osalejad pidevalt oma ärimudeli ja äriplaaniga ja teevad selle raames koduseid töid (sh kohtuvad potentsiaalsete klientidega, hangivad tagasisidet jne.)

 

Lisaks muudele jaotusmaterjalidele, saavad kõik koolitusel osalejad spetsiaalse töövihiku, mis toetab nende äriplaani koostamist.

Koolituse lõpus toimub äriplaanide kaitsmine ja äriplaani edukalt kaitsnud osalejatele, kes on lisaks osalenud vähemalt neljal koolituspäeval väljastatakse tunnistus.

7-päevase koolituse osalemistasu on 40 eurot, mis sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause (lõunasöök ei sisaldu hinnas) ning tuleb tasuda koolituse alguseks.

Koolitus toimub Viljandis hotell Centrumi Punases saalis (Tallinna 24) kell 10:00 – 17:00

Registreerimiseks koolitusele saada e-mail kaja.laats@viljandimaa.ee

Lisainfo koolituse tausta kohta

Toimetaja: KAJA LÄÄTS