2.04.14

Väikeettevõtetel on võimalus vähendada oma ökoloogilist jalajälge ning hoida kokku raha!

 

Säästva Eesti Instituudi eestvedamisel ja Keskkonnainvesteeringute toetusel toimuvad üleriigiliselt väikeettevõtetele suunatud koolitused, kuhu on eelkõige oodatud osalema ettevõtted ürituste korraldamise, kontoritegevuse, ehituse, jaekaubanduse, ilusalongi teenuste, majutusasutuste, toitlustuse ja autoparandustöökodade tegevusvaldkondadest. Koolituste väljundina oskab ettevõtja tuvastada oma tegevuse tähtsamad keskkonnaprobleemid ning tegevust ressursitõhusamalt korraldada, teab oma tegevust suunavatest õigusaktidest, nendest tulenevatest nõuetest ning on nendega vastavuses.

Väikeettevõtte saadav kasu:

  • Teab, millised on tema tegevuse olulisemad keskkonnaprobleemid (nt energia, vee, kemikaalide kasutus või jäätmeteteke) ning kuidas on võimalik oma tegevust ressursitõhusamalt korraldada (ehk kus on võimalik säästa);
  • Teab oma tegevust reguleerivatest keskkonnaõigusaktidest, nendes tulenevatest nõuetest ning on nendega vastavuses;
  • Koolitusel osalenud ja oma keskkonnategevust parandanud ettevõtted saavad märgise ning nii on neil võimalus oma keskkonnahoidlikku tegevust ka väljapoole näidata;
  • Soovi korral saab nõustamist projekti kaasatud keskkonnakonsultantidelt, kes omavad praktilisi teadmisi Ecotoolkit (www.ecotoolkit.eu) veebiplatvormist ning väikeettevõtete nõustamisest.

Koolitusel osalenud ja oma keskkonnategevust parandanud ettevõtted saavad märgise ning nõnda on neil võimalus oma keskkonnahoidlikku tegevust ka väljapoole näidata. Vajadusel on ettevõtetel võimalik saada ka individuaalset nõustamist. Koolitus ja nõustamine on tasuta.

Lisainfo SEI Tallinna kodulehel või võtke ühendust Evelin Urbel-Piirsaluga, tel 6276116 ning epost evelin.urbel@seit.ee.

Koolituse esialgne päevakava:

09:30 Kogunemine ning kohv
10:00 Sissejuhatus koolitusse
10:30 Keskkonnajuhtimise põhimõtete tutvustamine
11:00 Väikeettevõtete keskkonnategevuse olulisemad valdkonnad
12:15 Lõuna
13:00 Esmane keskkonnaülevaatus (ökokaardistamine) ning praktiline harjutus
14:45 Paus
15:00 Ülevaade Ecotoolkit veebiplatvormist ja väikeettevõtete tunnustusskeemist
15:30 Keskkonnaalaste näpunäidete andmebaasi kasutamine
16:30 Ökoloogilise- ja süsiniku jalajälje kalkulaatorist
17:00 Lõpetamine

REGISTREERIMINE

Toimetaja: ILLE METSLA