Avalikule sektorile suunatud projektid

Maakondliku arenduskeskuse eesmärgiks on maakonna ühtlane areng, mistõttu erasektori ja kodanikuühenduste kõrval on meile oluline ka avaliku sektori areng.

Osaleme ja oleme partnerid nii üleriigiliste kui maakondlike strateegiate väljatöötamises ja nende elluviimises maakondlikul tasandil, teeme koostööd erinevate ministeeriumidega.