Uudised ja teated

« Tagasi

Juhatuse liikme konkurss

Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus on maakonna tasakaalustatud arengu huvides tegutsev organisatsioon, kus pakutakse professionaalset nõustamisteenust ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ning kohalikule omavalitsusele ja tegeletakse noorte ettevõtlikkust arendavate programmidega. Lisaks viiakse ellu erinevaid Viljandimaale olulisi arendusprojekte.

Et tagada arenduskeskuse heatasemeline juhtimine, organisatsiooni tasakaalustatud areng ning pakutavate teenuste kõrge kvaliteet, kuulutab sihtasutuse nõukogu välja avaliku konkursi

JUHATUSE LIIKME AMETIKOHALE

Ootame oma meeskonda inimest, kelle tööülesanneteks on arenduskeskuse igapäevane juhtimine, maakondlike arendustegevuste elluviimise algatamine ja nendes osalemine ning erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimine.

 Tööülesanded:
• Sihtasutuse operatiivne juhtimine ja finantsplaneerimine
• Sihtasutuse arendamine vastavalt arengukavas ja tegevuskavades seatud eesmärkidele
• Arendustegevuse planeerimine ja elluviimine
• Suhtlemine erinevate koostööpartneritega nii era- kui avalikus sektoris
• Töö eeldab ka ametialaseid lähetusi nii Eestis kui välismaal

Nõuded kandidaadile:
• Kõrgharidus, eelistatult vähemalt magistri kraad või sellega võrdsustatud tase (soovitavalt juhtimis- või majandusalane)
• Töökogemus ja teadmised EL programmidest ja projektide rakendamisest
• Hea pingetaluvus, läbirääkimisoskus ning koostöövõime
• Iseseisvus ja algatusvõime ning tulemustele orienteeritus
• Analüütiline mõtlemine, süsteemsus ja täpsus
• Hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

Kasuks tuleb:
• Organisatsiooni juhtimise kogemus
• Rahvusvahelise koostöö kogemus

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri oma visiooniga arenduskeskuse rollist maakonnas ning enda rollist selles, pikkuseks kuni 1 A4 lehekülg. Lisaks palume saata elulookirjeldus ning soovi tasu osas.

Tähtaeg: Dokumendid palume saata hiljemalt 06.08.2018 e-postile kairi.ong@viljandimaa.ee märgusõnaga „Juhatuse liige".
Lisainfo: tel +372 53 420 346 Andres Rõigas, nõukogu esimees