Uudised ja teated

« Tagasi

Pääseameti projektikonkursi „Õnnetuste ennetamine 2018“ on avatud kuni 1 detsembrini.

Päästeameti mittetulundusühendustele suunatud projektikonkursi „Õnnetuste ennetamine 2018" eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates!

Päästeamet toetab:

         kodanikuühenduste initsiatiivil läbiviidavaid uuenduslikke tegevusi, mis vähendavad ning hoiavad ära tule- ja veeõnnetusi;

         projekte, mis aitavad lahendada manustatud failis „Toetuse taotlemise tingimused" nimetatud probleeme.

 Lähem info  https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/projektikonkurss/