Nõustamisteenused ettevõtjatele

 

Viljandimaa Arenduskeskus on maakondlikesse arenduskeskuste võrgustikku kuuluv organisatsioon, mis pakub oma baasteenuste osas tasuta nõustamisteenust ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja kodanikeühendustele. Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevust koordineerib EAS.
 
Ettevõtluse valdkonnas nõustab arenduskeskus nii potentsiaalseid, alustavaid kui ka tegutsevaid ettevõtjaid.
 
 
Potentsiaalsetele ja alustavatele (kelle ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat) ettevõtjale pakutavad teenused (nii baas- kui arengunõustamine):
 
Ettevõtlusega alustamise nõustamine, sh
 
 • ettevõtlusvormi valik ja ettevõtte loomine
 • alustamisega seonduvad kulud (lõivud, maksud jmt)

Äriplaani nõustamine, sh

 

 • ettevõtte tegevuse analüüs, sh SWOT
 • konkurentsianalüüs
 • turundusplaani nõustamine
 • investeeringud
 • finantsplaani nõustamine
 • riskianalüüs
 • tegevusplaan
 • ekspordiplaani nõustamine

Projektitaotluste nõustamine

Infopäevad ja ümarlauad 

Koolitused 

 
 
Tegutsevale (kelle ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud rohkem kui 3 aastat) ettevõtjale pakutavad teenused:
 
Baasnõustamine 5 h ulatuses, sh
 
 • toetusvõimalused ja taotluste tingimuste selgitamine
 • nõustamine projektitaotluste koostamisel ja hilisemal aruandlusel
 • ja muud ettevõtte arendamisega seonduvad küsimused

Arengunõustamine

Infopäevad ja ümarlauad 

Koolitused 

 

Baas- ja arengunõustamisest