28.12.16

EAS Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega välja selgitada innovaatilised lahendused arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, läbi viia uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes ei ole varem innovatsiooniosaku toetust saanud.

Kui teie ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis on EASi innovatsiooniosak mõeldud just teile.
 
Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ning ülikoolide ja katselaborite, samuti insenertehnilisi teenuseid pakkuvate ettevõtjate vahel, seda enam suudavad teenuseosutajad pakkuda kliendikeskseid lahendusi.

Loe lähemalt

Toimetaja: KAJA LÄÄTS