Koolitused 2018 esimesel poolaastal

1.            MTÜde baaskoolitus, 09.02 kell 13.00 – 17.30, Viljandi
2.            Projekti koostamine,  10.02 kell 10.00 – 16.00,  Viljandi
3.            MTÜ põhikirja kavandamine ja korrastamine, 22.03 kell 13.00 – 18.00, Viljandi
4.            Turundamine MTÜdes I ja II osa, 15 ja 28.03, kell 13.00 – 17.00, Viljandi
5.            Õppereis Võrumaa ühingutesse, 20-21.04

Koolituste hind
Iga üksiku koolituse hind MTÜle/isikule on vahemikus 5 – 30 €, osaledes kõigil koolitustel on hinnaks 50 €. NB! Arve tehakse MTÜle, seega võivad erinevatel koolitustel osaleda erinevad inimesed ühest MTÜst

Koolituse koht
Koolitused toimuvad Viljandis. Täpset kohta veel ei ole aga on soov teha neid mõnes MTÜ ruumis, et pakkuda omatulu teenimise võimalust. Seega – kes pakub meile ruume, kohvipause allpool toodud kuupäevadel?  Palun saata hinnapakkumine !

Koolitustele registreerimine
Palun oma osalussoovist teada anda vähemalt nädal aega enne koolitust. Samas võib ka kohe osalemisest teatada. Info saata aadressil jaanika.toome@viljandimaa.ee
Igale koolitusele ootame 15 – 20 inimest.
Registreerinutele saadame väikese kodutöö.

Koolituste sisu

MTÜde baaskoolitus, 09.02 kell 13.00 – 17.30, koht Viljandi
Koolitus alustavatele vabaühendustele. Omaosalus 5 €
Läbiviijad Külli Vollmer (Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) ja Jaanika Toome (Viljandimaa Arenduskeskus)

Koolituse alguses külastame MTÜ Bonifatiuse Gildi.
Tutvustame maakondlike arenduskeskuste teenuseid, jagame oma kogemusi peamistest teemadest, millega vabaühendused kokku puutuvad.
Praktiliste näidete kaudu leiame vastused küsimustele, mis juba tekkinud või tekkimas.

Näiteks:

o             Tegutsete avalikes huvides. Mida see tähendab?
o             Juhatuse kohustus on pidada liikmete registrit. Kuidas seda teete ja kellele sellest aru annate?
o             Kuidas üldkoosolekut ette valmistada, kuhu ja kellele sellest teada anda ?
o             Te peate esitama arve ja saate oma esimese tulu – kuidas seda dokumenteerida?
o             Kuidas hüvitada isikutele ühingu hüvanguks tehtud kulud?

Koolitusele on oodatud nii alustanud MTÜde eestvedajad kui ka need juhatuse liikmed, kes soovivad oma teadmisi värskendada. 

 

Projekti koostamise koolitus, 10.02 kell 10.00 – 16.00, koht Viljandi
Läbiviijad Külli Vollmer (Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) ja Jaanika Toome (Viljandimaa Arenduskeskus). Omaosalus 7 €

Koolituse käigus saame teada, millised toetuste saamise võimalused vabaühendustel on. Lähemalt peatume KOP projektitaotlusel, praktilise tööna õpime toetuse taotlemiseks sõnastama eesmärke ja tulemusi, seadma mõõdikuid, kirjeldama projekti vajalikkust, sihtrühma ja tegevusi. Koostame ka eelarve koos seletuskirjaga.

 

MTÜ põhikirja kavandamine ja korrastamine, 22.03, kell 13.00 – 18.00  Viljandi
Läbiviija Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ
Omaosalus: 7 €

Aegunud põhikirjaga seotud probleemid, põhikirja uuenenud soovitused, MTÜ liikmed, juhatuse, üldkoosoleku roll, järelevalve. Iga MTÜ saab läbi vaadata oma põhikirja ja teha vajalikud muudatused.

 

Turundamine MTÜdes I ja II osa, 15 ja 28.03, kell 13.00 – 17.00, Viljandi
Läbiviija Brit Vister, Viljandimaa Arenduskeskusest
Omaosalus 5 €+5 €
I osa - Facebook turunduskanalina – õpime väga lihtsalt tegema sündmust, selleks vajalikku pilti, sinna peale kirjutama ja seda siis FB lisama. Jagamine, levitamine jne. Iga osaleja teeb ühe sündmuse.
II osa  - Sotsiaalmeedia võimalused – erinevad võimalused internetis oma sündmust/teenust reklaamida. Koostöögruppide, võrgustikke loomine ja enda jaoks ära kasutamine.

 

Õppereis Võrumaa ühingutesse, 20-21 aprill
Reis toimub koostöös SA Võrumaa Arenguagentuuriga
Omaosalus 30 €

Teemadeks: sotsiaalteenused ning külakogukonnad

Vaatluse all on heade praktikate jagamine - külakogukonna koostöö, teenuste osutamine, kogukonna köögid, koostöö uuenenud KOVdega, külavanemad jne; sotsiaalvaldkonna MTÜd külastavad MTÜ Maana't ja SOTEE projekti – mis teeb koostöös KOV ja MTÜga arendamaks sotsiaalteenuseid.

 

NB! Üle- eesti toimub erinevaid koolitusi, kuna iga maakond pani selle paika lähtudes oma soovides – samas võivad ka teised neis koolitustes osaleda kui on vabu kohtu.

Uuri ka teisi koolitusi www.makis.ee  lehel kalendri all.

 

Lisainfo

 

Jaanika Toome

Viljandimaa Arenduskeskus

Kodanikeühenduste konsultant

mob : 5788 0245

Tel : 433 0446

jaanika.toome@viljandimaa.ee

 

Koolituste läbiviimist toetab KÜSK