17.08.16

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik

Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) asutati Vabariigi Valitsuse kinnitatud kontseptsiooni alusel 2003. aastal. Maakondlike arenduskeskuste loomise põhieesmärk oli luua tugistruktuur, mis toetab ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekust ja struktuurifondide tulemuslikku kasutamist. MAKid on järjepidevalt tegutsevad iseseisvad sihtasutused, mis toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna (MAK-võrgustik).

Keskused rajasid maakondlikul printsiibil kohalikud partnerid seniste ettevõtluskeskuste ja ärinõuandlate baasil. Kodanikuühenduste arengule suunatud teenuste väljatöötamisel kasutati varasemat Balti-Ameerika partnerlusprogrammi kaudu rahastatud Eesti kodanikuühenduste tugikeskuste võrgustiku kogemust.

Aastaks 2013 on maakondlikest arenduskeskustest välja kujunenud kõigis maakondades tegutsevad arendusorganisatsioonid, mis pakuvad riigi, Euroopa Liidu ning kohalike partnerite toetusel lepingulisel alusel infoteenust, nõustamisteenust ja arendustuge ettevõtjatele, kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Lisaks pakuvad arenduskeskused maakondlikul tasandil investorteenindust ja tegutsevad aktiivselt noorte ettevõtlikkuse arendamise valdkonnas.

Perioodil 2003–2013 kuulus võrgustikku 15 maakondlikku arenduskeskust ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Ettevõtluse valdkonnas on koostööpartneriks ka Tallinna Ettevõtlusamet. Võrgustikku finantseeritakse tegevus- ja tulemuspõhiselt vastavalt riigi ja kohalike partnerite tellimusele ning arenduskeskuste nõukogude kinnitatud tegevuskavadele.

01.10.2013. aasta seisuga töötas MAK-võrgustikus 113 töötajat, sh 66 valdkondlikku konsultanti (32 ettevõtluse, 9 kohaliku omavalitsuse, 5 investorteeninduse ja 19 kodanikuühiskonna valdkonnas).

 

Toimetaja: KAAREL LEHTSALU