9.11.17

SA VILJANDIMAA ARENDUSKESKUS - 23 aastat Koostööd

 

I osa " Rootsi-aeg 1994-1996"

Viljandimaa Ettevõtluskeskus on sündinud Riigi Kohaliku Omavalitsuse ja Regionaalse Ameti (KOVRA) ning Rootsi Riikliku Teaduse ja Tehnika Arengu Ameti (NUTEK) ühisprogrammi kolmanda keskusena (1992 Kagu-Eesti Ettevõtluskeskus Võrus, 1994 Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus Jõhvis). Keskuste püsikulud kaeti riigieelarvest KOVRA kaudu ning NUTEKl kattis väljaõppe ja tehnilise varustamisega seotud kulud.

Sihtfond Viljandimaa Ettevõtluskeskuse asutasid KOVRA, VOL ja Viljandi Maavalitsus, asutamisleping sõlmiti 05.04.1994, keskus registreeriti 13.09.1994 ja keskus avati pidulikult 13.06.1995. Keskuse esimeseks tegevdirektoriks valiti 3.09.1994 Tõnu Mõistus.

1.09.1995 alustas Jõgeva Maavalitsuse varasema taotluse alusel tööd Viljandimaa Ettevõtluskeskuse Jõgeva filiaal, mille juhatajaks sai Siiri Einaste, filiaal alustas tööd 09.12.1995

II osa " Eesti aeg 1997-2003, võrgustik"

1997 aastal loodi ettevõtluskeskuste katusorganisatsioonina Eesti Regionaalarengu Sihtasutus (ERSA), kõigis maakondades loodud ettevõtluskeskused või ärinõuandlad seoti ühtsesse võrgustikku.

1998 reorganiseeriti Sihtfond Viljandimaa Ettevõtluskeskus Sihtasutuseks Viljandimaa Ettevõtluskeskus (SAVE), registreeriti 06.10.1998, juhatajaks valiti Tõnu Mõistus. Samal sügisest iseseisvus ka Jõgeva filiaal ja moodustati SA Jõgevamaa Ettevõtluskeskus.

III osa "Uus Eesti aeg"

2002/2003 loodi üldises korras varem asutatud ettevõtkluskeskuste baasil maakondlikud arenduskeskused (ehk MAKid). SA Viljandimaa Arenduskeskuse juhatajaks valiti Urmas Tuuleveski, kes töötas kuni 2010 aasta sügiseni. 2010 aasta sügisest juhatab Viljandimaa arenduskeskust Kaarel Lehtsalu.

IV osa " Uus arenduskeskus"

SA Viljandimaa Arenduskeskus kujundati ümber riigi soovil. Ühinemisleping jõustus kandeavaldse tegemisega 20.10.2017. Nüüd on arenduskeskuse asutajaks vaid Viljandimaa Omavalitsuste Liit. Arenduskeskuse tegevus, inimesed ja kohustused viidi ühinemislepingu jõustumisega üle uude sihtasutusse Viljandimaa Arenduskeskus (90013785).

SA Viljandimaa Arenduskeskus toetab oma tegevusega kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja kodanikuühenduste arendustegevust ning algatab ja viib läbi piirkonnaüleseid projekte.

 

Toimetaja: KAAREL LEHTSALU