Uudised ja teated

Alustame alustavate ettevõtjate koolitusega 19. septembril

Korraldame sel aastal juba teist korda koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja BDA Consultinguga alustava ettevõtja baaskoolituse Viljandis.

Alustava ettevõtja baaskoolitusele on oodatud eelkõige eelneva ettevõtlusalase kogemuseta isikud või tegevusega äsja alustanud ettevõtjad, aga ka kõik, kes soovivad omandada ettevõtlusalaseid baasteadmisi ja oskusi ning saada praktilisi teadmisi oma ettevõtte rajamiseks.  

Alustava ettevõtja baaskoolitust viib läbi BDA Consulting. Koolitus on läbivalt praktilise suunitlusega ja koolitused toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse tulemusel on osalejatel kaardistatud oma ärimudel, samuti on valminud praktilise suunitlusega äriplaan ja tegevuskava, mis on reaalseteks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel.

Osalejal on võimalik saada kursuse vältel individuaalseid konsultatsioone Viljandimaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandilt.

Koolitus toimub üheksal päeval (72 akadeemilist tundi) kella 10-17, Viljandis hotell Centrumi punases konverentsiruumis. Koolitusgrupi suurus on 12-16 inimest. 

I moodul               kolmapäev 19.09.2018,
                             neljapäev 20.09.2018,
II moodul              kolmapäev 26.09.2018,
                             neljapäev 27.09.2018,
III moodul             kolmapäev 10.10.2018,
                             neljapäev 11.10.2018,
                             kolmapäev 24.10.2018
IV moodul             neljapäev 25.10.2018,
                             neljapäev 08.11.2018

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes – Elmo Puidet

1.  päev: Mina – ettevõtja. Äriidee ja ambitsioon

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Mina ettevõtjana
 • Minu äriidee ja visioon
 • Turg ja konkurents

2. päev: Ärimudeli arendamine. Strateegia. Toote/teenuse disain

 • Minu ettevõtte ärimudel
 • Strateegia
 • Ärimudeli ja strateegia arendamine
 • Praktiku lugu
 • Toote ja teenuse disain
 • Praktiku lugu
 • Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Kokkuvõte ja kodutöö selgitus

II moodul: Turundus ja müük – Argo Sildvee

3. päev: Turundusstrateegia

 • Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse
 • Turunduse roll eesmärkide saavutamisel
 • Turunduskontseptsioon kliendikeskses turunduses
 • Optimaalsed turundusmeetmed alustavale ettevõttele

4. päev: Strateegiline müük ja müügipsühholoogia

 • Müügi meetod sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia
 • Praktiku lugu
 • Müügiplaani koostamine
 • Kokkuvõte ja kodutöö selgitus

III moodul: Finantsjuhtimine ja –planeerimine – Siiri Einaste

5. päev: Finantsaruanded ja raamatupidamine. Tasuvusanalüüs

 • Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Tasuvusanalüüs

6 päev: Maksud ja eelarvestamine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Mida teha, et maksuasjad oleksid korras (Maksuameti esitlus)
 • Eelarve koostamine

7 päev: Finantsprognooside koostamine ja finantsanalüüs

 • Investeeringute planeerimine ja hindamine
 • Finantsprognooside koostamine
 • Finantsanalüüs
 • Praktiku lugu
 • Kokkuvõte ja kodutöö selgitus

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlus – Elmo Puidet

8. päev: Meeskond ja juht

 • Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Tunne oma töötajat ja/või koostööpartnerit
 • Arenguvestlus ja rahulolu-uuring ettevõttes

9. päev: Äriplaanide esitlused

 • Praktiku lugu
 • Äriplaanide esitlused ja tagasiside
 • Koolitusprogrammi kokkuvõte

Koolitajad on Elmo Puidet, Argo Sildvee ja Siiri Einaste.

Koolitusele pääsemiseks palun täida ANKEET, mille palume täita hiljemalt 17. septembriks 2018.

Koolituse omaosalus osavõtjale on 72 eurot (s.h KM).

Koolitust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. 

Lisainfo

Kaja Lääts
Ettevõtluskonsultant
SA Viljandimaa Arenduskeskus
kaja.laats@viljandimaa.ee
tel +372 5788 0445