Viljandi- ja Pärnumaa ettevõtjate mentorklubi

 

Hea ettevõtja!

Kui Te soovite oma ettevõtte arendamiseks omandada uusi teadmisi ja kogemusi, siis tulge ja osalege Viljandi- ja Pärnumaa ettevõtjate mentorklubis!

Mentorklubis saavad osaleda piirkondlikud ettevõtjad, kelle ettevõte ei ole registreeritud varem kui 01.01.2011.
Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht.
Mentorklubis saab osaleda ainult ettevõtte esindajana, mitte üksnes füüsilise isikuna.

Mentorklubi raames toimub kokku 7 klubisündmust, mis on suunatud õppimisele ja ettevõtjate vahelise suhtluse arendamisele koos mentoritega. Igal klubiüritusel jagavad väärt teadmisi kaks-kolm pikaajalise ettevõtluskogemusega ettevõtjat ehk mentorit.

Mentorklubide kokkusaamistel on suur rõhuasetus praktiliste ülesannete lahendamisel ja individuaalsel nõustamisel koostöös lektorite ja mentoritega.

Planeeritav ajakava

Aeg

Teema ja sisu*

Planeeritav kohtumispaik

Koolitaja/

läbiviija

24. aprill
13.00 – 18.00

Sissejuhatus mentorklubisse. Ootused ja koostöö. Eesmärgid. Ajajuhtimine.

Viljandimaa

Ille Metsla
Margit Kool
Kaarel Lehtsalu

25. aprill
08.30 – 14.00

Strateegiline juhtimine ja planeerimine

Viljandimaa

Algis Perens

15. mai
10.00 – 17.30

Finantsjuhtimine ja -analüüs

Viljandimaa

Liis Laanesaar (DC Management OÜ)

12. juuni
10.00 – 17.30

Teenindus. Müük.

Pärnumaa

Paavo Pauklin

18. september
10.00 – 17.30

Tootearendus, loovus ja innovatsioon

Viljandimaa

Jari Kukkonen

16. oktoober
13.00 – 18.00

Väikeettevõtte turundus

Pärnumaa

Andres Kuusik

 

17. oktoober
08.30 – 14.00

Suhtluspsühholoogia ja avalik esinemine (sh liftikõne).

Tulemuste kokkuvõtmine ja teistele tutvustamine liftikõnena. Sündmuse lõpetamine ja tunnistuste jagamine

Pärnumaa

Kaido Irval
Isiklik Areng OÜ

* mentorklubi korraldajatel on õigus programmis teha vajalikke muudatusi

Planeeritav päevakava klubides va esimene ja viimane moodul

10.00- 11.30 piirkondlikku ettevõtte külastus
12.00- 16.00  koolitusaeg
16.00- 17.30 mentoritega arutamise aeg

Mentorklubis osalemise tasu (omaosalus) on 35 EUR, mis katab osalise programmi toitlustuskulu.

Programm ei kata transpordikulu  klubi toimumise kohta.

Mentorprogrammis saab osaleda Pärnumaalt ja Viljandimaalt kokku kuni 18  ettevõtjat.

Mentorklubis osalemiseks tuleb saata ankeet (vt allpool) hiljemalt 21. märtsiks e-posti aadressile ille.metsla@viljandimaa.ee.

Korraldajad teevad programmis osalejatest valiku sooviavalduste põhjal hiljemalt 31. märtsiks.   

Lisainformatsioon:
Ille Metsla
Mentorprogrammi Viljandimaa kontaktisik
Viljandimaa Arenduskeskus
Tel: 433 0593
E-post: ille.metsla@viljandimaa.ee

 

Projekti elluviimist rahastab EAS Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Mentorklubis osalemine läheb vähese tähtsusega abi (VTA) alla, mille piirmäär on 3 a. jooksul 200 000 eurot. Infot saadud VTA summade kohta saab küsida EASi infokeskusest: info@eas.ee