13.11.15

Viljandi- ja Pärnumaa ettevõtjate mentorklubi 2016

 

Hea ettevõtja!

Kui Te soovite oma ettevõtte arendamiseks omandada uusi teadmisi ja kogemusi, siis tulge ja osalege Viljandi- ja Pärnumaa ettevõtjate mentorklubis!

Mentorklubis saavad osaleda piirkondlikud ettevõtjad, kelle ettevõte ei ole registreeritud varem kui 01.10.2012.
Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht.
Mentorklubis saab osaleda ainult ettevõtte esindajana.

Mentorklubi raames toimub kokku 4 klubisündmust 6-l päeval, mis on suunatud õppimisele ja ettevõtjate vahelise suhtluse arendamisele koos mentoritega. Igal klubiüritusel jagavad väärt teadmisi kaks-kolm pikaajalise ettevõtluskogemusega ettevõtjat ehk mentorit.

Mentorklubide kokkusaamistel on suur rõhuasetus praktiliste ülesannete lahendamisel ja individuaalsel nõustamisel koostöös lektorite ja mentoritega.

 

Planeeritav ajakava

Aeg

Teema ja sisu*

Planeeritav kohtumispaik

Koolitaja

18.- 19. veebruar 2016

Sissejuhatus mentorklubisse. Meeskonnakoolitus ja strateegiline juhtimine

Viljandimaa

Maario Laas

17. märts 2016

Edukas müük

Pärnumaa

Kristjan Kulu

21. aprill 2016

(Online) turundus – ehk internetiturundus

Viljandimaa

Rode Luhaäär

19.-20. mai 2016

Finantsjuhtimine ja -analüüs

Saaremaa

Andres Mölder

* mentorklubi korraldajatel on õigus programmis teha vajalikke muudatusi

Planeeritav päevakava klubides va esimene ja viimane moodul.

10.00- 11.30 piirkondlikku ettevõtte külastus
12.00- 16.00  koolitusaeg
16.00- 17.30 mentoritega arutamise aeg

 

Mentorklubis osalemine on tasuta!

Mentorprogrammis saab osaleda Pärnumaalt ja Viljandimaalt kokku kuni 18  ettevõtjat.

Mentorklubis osalemiseks tuleb saata oma soov hiljemalt 20. detsembriks 2015 e-posti aadressile tiina.pitsenko@viljandimaa.ee oma tegevuskoha põhiselt (e-kirjas palume märkida oma ettevõtte andmed ja tegevusvaldkond).

Korraldajad teevad programmis osalejatest valiku sooviavalduste põhjal hiljemalt 31. detsembriks 2015.     

Lisainformatsioon:
Tiina Pitsenko
Mentorprogrammi Viljandimaa kontaktisik
Viljandimaa Arenduskeskus
Tel: 433 0593
E-post: tiina.pitsenko@viljandimaa.ee

Koduleht: http://arenduskeskus.viljandimaa.ee

 

Mentorklubis osalemise näol on tegemist vähese tähtsusega abiga Euroopa Komisjoni Määruse (EL) nr 1407/2013 mõistes.

  

Toimetaja: TIINA PITSENKO