28.09.16

EETA on lühend Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud meetmetegevusele „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel", mis algasid 2016. aasta alguses.

 

EETA eesmärk on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe kõigil haridustasemetel ja –liikides ning koolide ettevõtlikumaks muutmine nii, et ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse kujundamine on haridussüsteemi loomulik osa.

 

Tegevus 7.3

Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" arendamine ja võrgustiku laiendamine

Eesmärgiks on laiendada "Ettevõtliku Kooli" koolide võrgustikku:

Aastal 2016 liitub üle Eesti "Ettevõtliku Kooli" võrgustikuga vähemalt 38 haridusasutust (Viljandimaal 3), kelle personal läbib baaskoolituse, rakendamise koolituse ja standardi (sisehindamise meetodid) koolituse ning hakkab rakendama programmi metoodikaid oma õppetegevuses. 

Igal aastal saab Viljandimaalt liituda veel kuni 3 haridusasutust, programm kestab aastani 2019.

EETA programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

 

Maakondlik koordinaator Viljandimaal

Kairi Ong

Viljandimaa Arenduskeskus

Kairi.ong@viljandimaa.ee

Tel 433 0592 / 58 544 679

Toimetaja: KAIRI ONG