Teenused

Viljandimaa Arenduskeskus on maakondlikesse arenduskeskuste võrgustikku kuuluv organisatsioon, mis pakub oma baasteenuste osas tasuta nõustamisteenust ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja kodanikeühendustele. Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevust koordineerib EAS.
Kodanikuühiskonna  valdkonnas nõustab arenduskeskus nii alustavaid kui ka tegutsevaid ühendusi.

Tasuta nõustamine alustavale MTÜ,  SA  ja seltsingutele alljärgnevatel teemadel:
  • kliendi vajaduste kaardistamine
  • sobiva tegutsemisvormi valiku konsulteerimine;
  • MTÜ/SA juriidilise isiku alustamine ja lõpetamine;
  • MTÜ/SA juhtimise juriidilised aspektid;
  • dokumendihaldus;
  • raamatupidamise sisseseadmise ja maksude alane konsulteerimine;
Tasuta nõustamine tegutsevale MTÜ,  SA  ja seltsingutele alljärgenevatel teemadel:
  • meeskonna loomine sh vabatahtlike kaasamine ja motiveerimine; eestvedamine, innustamine, tunnustamine;
  • strateegilise planeerimise nõustamine;
  • juhtorgani arendamise nõustamine;
  • liikmete ja vabatahtlike kaasamise nõustamine.

Samuti korraldame erinevaid koolitusi, ümarlaudu.