« Tagasi

Viited ettevõtjale kriisiteabes orienteerumiseks

Kriisisituatsioonis muutuvad olud ja teave iga tunniga. Tingimustes, kus COVID-19 on hõivanud kogu riigi on asja- ja ajakohane informatsioon meile oluline. Viljandimaa arenduskeskus on koondanud olulised veebikanalid tööandjale ja töötajale vajaliku teabe saamiseks.

Vabariigi Valitsuse eriolukorra lehelt leiab erinevate valdkondade info ja otsused.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt leiab kajastust Majandus-, Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi kriisitegevused. Kodulehe rubriigis „Kriisimeetmete seis" toimuvad avatud otsekonverentsid, kus ministeeriumi spetsialistid edastavad ajakohast informatsiooni ja vastavad küsimustele. Konverentsid on ka järel kuulatavad.

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt saab informatsiooni tööjõu piiriülese liikumise kohta.

Töötukassa kodulehel edastatakse teavet töötajale töötasu hüvitamise meetme rakendamisest.

Koostöös pankadega on Kredex välja töötanud täiendavad meetmed ettevõtete olukorra leevendamiseks.

Teavet kuidas korraldada Töösuhete- ja korralduse kohta leiab vajaliku teabe Tööelu ja Tööinspektsiooni kodulehelt.

 

SA Viljandimaa Arenduskeskus töötajad on alati valmis ettevõtjat nõu ja jõuga aitama. Nõustamise saab kokku leppida e-posti save@viljandimaa.ee kaudu.