« Tagasi

Mäeltküla tööstuspargi kruntide hoonestusõiguse enampakkumine

Viljandi maakonnas, Viiratsi külje all, Viljandi linna vahetus läheduses, ootab ettevõtjaid Mäeltküla tööstuspark, mis laiub ligi 62-hektarilisel maa-alal. Detailplaneeringuga määratletud kruntide 1–8 ja kruntide 15–25 hoonestusõigust on ettevõtjatel võimalik omandada enampakkumise korras. Suuline enampakkumine toimub 26.05.2020 kell 10 Viljandi vallamajas, Kauba tn 9, Viljandi linn, ruumis nr 201.

Kruntide suurused on 4 632 m²–25 594 m²,  kuid suurema maa vajadusel on võimalik krunte liita.   

Hoonestusõiguse omandamisõiguse alghinnaks on 2 eurot ruutmeeter. Enampakkumise tagatisraha ühe krundi kohta on 5000 eurot. Enampakkumise osavõtutasu on 100 eurot.

Kruntidele ehitatakse arendaja poolt välja taristu vee-, reoveekanalisatsiooni-, elektri- ja gaasivarustusega liitumiseks, samuti ehitatakse välja juurdepääsuteed ja tänavalgustus.

Planeeringu järgi on kõikide kruntide sihtotstarve: tootmishoone maa, laohoone maa, hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa.  

Kruntide asukoha, suuruse ja muu infoga saab tutvuda Viljandi valla koduleheküljel aadressil https://www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark, kus on ka detailsem info enampakkumise tingimuste ja hoonestusõiguse seadmise kohta.

Lisateave: Indrek Talts,  indrek.talts@viljandivald, tel 435 1822