28.12.16

EAS Starditoetus

Starditoetust on oodatud taotlema jätkusuutlik alustav ettevõtja:

 • kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud,
 • kes loob vähemalt kaks aastaringse täistööajaga töökoha,
 • kelle ärimudel on läbimõeldud,
 • kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis.
 
Toetuse suurus 
Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, ja omafinantseering vähemalt 20%.
 

Taotlemisel esitatavad dokumendid

 • Taotlusvorm (taotlus tuleb täita EASi e-teeninduses)
 • Äriplaan
 • Finantsprognoosid
 • Rakendustarkvara arendamise korral täpsustatud lähteülesanne
 • Hinnapakkumised starditoetusega tehtavate kulude kohta
 • Finantsaruanded
 • Volikiri juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
 • Asutamisel oleva ettevõtja korral asutamisleping või -otsuse koopia

Loe lähemalt

Toimetaja: KAJA LÄÄTS