Toetusprogrammid

Ettevõtluse alustamiseks ning arendamiseks toetuste taotlemiseks on väga erinevaid võimalusi. Euroopa Liidu struktuuritoetusi nõustavad Maakondlikud Arenduskeskused, EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) , PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet), Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) jt. Lisaks nimetatutele on erinevaid regionaalseid ja piirkondlikke programme.

Euroopa Liidu Struktuuritoetused on koondatud lehele: https://www.struktuurifondid.ee/et

Valiku toetusmeetmetest leiad käesoleval lehel vasakmenüüst.