2016 TUNNUSTATUD ÜHENDUSED
 

27. novembril 2015 aastl Karksi Kultuurikeskuses toimunud kodanikeühenduste tunnustamispäeval tunnustati kodanikeühendusi viies kategoorias:
Koostöö arendaja 2015
Hea Algatus 2015
Kodanikuühiskonna toetaja 2015
Aasta vabatahtlik 2015
Parim kodanikuühendus 2015
 
Kodanikuühenduste tunnustamine toimub sel aastal Viljandimaa Arenduskeskuse algatusel VOL ning Maavalitsusega koostöös kolmandat korda. Ühenduste, inimeste tunnustamine ja tänu välja näitamine võiks olla loomulik tegevus  ja seda võiks teha igapäevaselt. Täna on päev, kus tehakse kokkuvõtteid ja märgitakse neid, kes on eriliselt silma paistnud ja on heaks eeskujuks, inspiratsiooniks ja ka toeks teistele kodanikele, liikumistele
 

2015 TUNNUSTATUD ÜHENDUSED

Koostöö arendaja 2015 tunnustus antakse kodanikealgatuse korras toimivale ühendusele, kelle tegevuses on suurt rõhku pööratud koostöö tegevuste arendamisele, et seeläbi  lahendada sotsiaalseid/ühiskondlike/kogukondlike küsimusi.

Nominendid: MTÜ Töötoad, MTÜ Viljandi Maanaiste Ühendus

Koostöö arendaja 2015 võitja on MTÜ Töötoad

Ühendus tegeleb sotsiaalse ettevõtlusega ja eesmärgiks on toetatud töökohtade loomine ja pidev uute töötamisvõimaluste otsimine täiskasvanud psüühiliste erivajadustega toimetuleku- ja kohanemisraskustega inimestele, nende täiend- ja ümberõppe korraldamine ja võimetekohase tööga kindlustamine.
Oma teenuseid osutavad nad MTÜ ostetud majas, mille renoveerimisele kaasasid oma kliente. MTÜ on tegutsenud alates 2001.aastas. Pakub tööd 7 tegevusjuhendajatele ja 50 kliendile ehk erivajadusega inimesele
Ühendus teeb koostööd erinevate ettevõtetega, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti ja linnavalitusega ja loomulikult teiste MTÜdega.

 

Hea algatus 2015 tunnustus antakse kodanikeühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi.

Nominendid: MTÜ Kasvukesa (Oja kool), Mulgimaa Peremäng, Urissaare Kantri

Hea algatus 2015 võitja on Urissaare Kantri

Tegemist oli maapiirkonda elavdanud sündmusega, mida aitasid läbi viia 12 vabatahtliku noort ehk festivalikorraldajat. Mõnusas koos tegemises ehitati heinarullidest, jämedatest palkidest ja teistest käepärastest ning stiililt sobivatest materjalidest festivaliala. Otsiti esinejad, tehti reklaami, mõeldi stiilile, paluti ilusat ilma.
Tulemus  - kahepäevasel omanäolisel festivalil osales kokku 500 kauboi kaabudes ja stiilsetes rõivastes inimest, kes muutsid Karksi-Nuia külje all asuva taluõue üsna sarnaseks mõne USA lõunaosariigi rantsoga.
Seega noored tulid kokku, tahtsid teha ja tegid ära  - väikeses külas suure asja. Rahul olid nii tegijad kui ka osasaajad. See on nakkav eeskuju teistelegi!

Kodanikuühiskonna toetaja 2015 tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Viljandimaa kodanikuühiskonnale. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi

Kodanikuühiskonna toetaja 2015 on Halliste Vallavalitsus

Halliste vald on läbi pikkade aastate alati oma valla MTÜ-sid nii rahaliselt kui moraalselt aidanud. Tihtipeale osalevad vallaesindajad erinevate MTÜ-de poolt korraldatud üritustel.  MTÜ-de tegemiste ja ideede suhtes on see vald olnud toetav ja vajadusel aidanud ka ideid edasi arendada.

Aasta vabatahtlik 2015 nimetus antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna oma kogukonnas. Arengukoostöö aasta raames soovime veel eraldi tunnustada seda vabatahtlikku, kes on algatanud ja arendanud erinevaid koostöö vormide.

Nominendid: Alo Kirikal, Endel Rõuk, Külli Kuldkepp, Leili TSernõSova, Kersti Puusild, Lembit Hiiesalu , Urve Tehver, Juta Jalakas, Viljandi seltsidaamid, Ene Juurik, Liikumine Tule Õue
 

Aasta vabatahtlik võitja on Alo Kirikal

Alo Kirikal on moodustanud Mõisaküla vabatahtlike pääste komando ja loonud toimiva meeskonna. On teinud korda tuletõrjeauto ja tuletõrje hoone küttesüsteemi, et olla valmis linnas ja selle ümbruses päästetöödel osalemiseks. Igal aastal toimuvad tuletõrje lahtiste uste päevad, kus tema tutvustab lasteaia- kooli lastele päästetehnikat.

Parim kodanikeühendus 2015 tunnustus antakse organisatsioonile, kelle järjepidev tegevus on kaasa toonud olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile ning ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele.

Nominendid: MTÜ Tarvastu Motoklubi, MTÜ Sudiste Maanaiste Selts, MTÜ Puiatu Haridusselts, MTÜ Viljandimaa Naisliit, MTÜ Käetöö Koid

Parim kodanikeühendus 2015 võitja on MTÜ Käetöö Koid

Käetöö Koid tegutseb maakonna väiksemas linnas, vaatamata rahvastiku vähenemisele seal on MTÜ leidnud alati oma ridadesse uusi huvilisi nii noori kui vanu.  Ühendus on tegutsenud pea 10 aastat. Tegevused on väga mitmekülgsed käsitööst arendustegevusteni.
Populaarsed on mitmeid õpitoad-  õmblemiskursused, paberpunutised, puutöö, kaartide valmistamine jne.
Antud ühendus  on  alati valmis nii nõu kui jõuga kaasa lööma erinevate ürituste ja heategevusprojektide korraldamisel. Ühenduse poolt valmistatud meened ja auhinnad on alati iga sündmuse saatjaks.
Ühenduse eestvedajal jagub alati kõigile aega. Ta võtab kinni igast võimalusest tuua Mõisaülla uusi tegevusi ja algatusi. Koostööd tehakse maakonna teiste MTÜdega. Ühingu viimane algatus oli täiskasvanute gümnaasiumi info ja õppimisvõimaluste toomine Mõisakülla. Selle peale läks gümnaasiumisse õppima 5 inimest.
 


Kodanikeühendusi olid tervitamas Viljandi maavanem Erich Palm ning Viljandi linnapea Ando Kiviberg.

Palju õnne kõigile Viljandimaa kodanikeühendusteleKodanikuühenduste tunnustamine toimus juba neljandat korda, sel aastal Viljandimaa Arenduskeskuse algatusel koostöös Viljandi Maavalitsuse, Viljandimaa Omavalituste Liidu, Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.