2013 TUNNUSTATUD ÜHENDUSED

 

27. novembril 2013 Heimtali mõisas  toimunud kodanikeühenduste tunnustamispäeval tunnustati kodanikeühendusi viies kategoorias:

Pärandikandja 2013

Parim vabatahtlik  2013

Hea Algatus 2013

Parim kodanikuühendus 2013

Kodanikuühiskonna toetaja 2013 .

 

Kodanikuühenduste tunnustamine toimub sel aastal Viljandimaa Arenduskeskuse algatusel VOL ning Maavalitsusega koostöös teist korda. Ühenduste, inimeste tunnustamine ja tänu välja näitamine võiks olla loomulik tegevus  ja seda võiks teha igapäevaselt. Täna on päev, kus tehakse kokkuvõtteid ja märgitakse neid, kes on eriliselt silma paistnud ja on heaks eeskujuks, inspiratsiooniks ja ka toeks teistele kodanikele, liikumistele.

 

Parima kodanikuühenduse 2013 tunnustus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2013.a. on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja maakonnas, väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning  kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile

Nominendid on Karksi-Nuia Aianduse- ja Mesinduse Selts, MTÜ Teeme ja Eesti Punase Risti Viljandimaa Selts.

 

Parim kodanikuühendus 2013 on MTÜ Teeme. Epp johani ja Jaanika Toome aktiviseerivad inimesi läbi erinevate tegevuste, loovad sihtgruppidele võimalusi ise oma eluga toimetulekuks. Nad on aktiivsed tegutsejad sotsiaalvaldkonnas: alustati töötute aktiviseerimisega, tugiisikute koolitused, üksikvanemate klubi, enesetäiendajate klubi .Viljandi maakonnas on käivitatud isikliku abistaja teenus. Läbi kõigi tegevuste julgetakse mõelda suurelt, kaasatakse kogukonda, pakutakse välja uusi tegevusi (seltsidaamindus), järjepidev koostöö KOV-dega ja oma teenuste arendamine.

MTÜ Teeme videot vaata siin

2013. aasta kategooria Pärandikandja 2013 tunnustus antakse kodanikealgatuse korras toimivale pärandkultuurikandjale, kellele on oluline piirkondlik identiteet ja lugu, on saavutanud laia sotsiaalse mõju ja on kaasanud oma tegevustesse kogukonna erinevate põlvkondade liikmeid.

Nominendid on MTÜ Puiatu Haridusselts, MTÜ Valma külaselts, Soomaa Sõprade Selts MTÜ

 

Pärandi kandja 2013 võitja Valma külaselts algatas ja koostas koguteose "Kilde Valma kandi ajaloost", kaasatud on kogu piirkonna külade rahvas, ülimahukas töö - algandmete kogumine, salvestamine, vanade inimeste intervjueerimine ja kogutud materjalide talletamine arhiivides.

MTÜ Valma Külaselts videot vaata siit

Parim vabatahtlik  2013 tiitliga tunnustatakse isikut, kes on aktiivselt osalenud vabatahtlikus tegevuses, teinud seda südamega ja tasule mõtlemata. Kandidaate oli 22: Elmo Räbus, Tiina Ott, Leili Nael, Mare Rammo, Valdeko Kalma, Viive Lehtla, Leili Särg, Epp Johani, Jaanika Toome, Heinar Kalam, Malle Allese, Urve Mukk, Ilme Kibe, Antonina Eek, Maire Juus, Leili Männasoo, Lea Saareoks, Svetlana Mägi, Reet Torma, Virve Raie, Hiie Silm, Evi Trey.

Nominentidena mainiti ära Mare Rammo, Valdeko Kalma, Heinar Kalam, Leili Männasoo.

 

Parim vabatahtlik 2013 on Heinar Kalam. Tänu Heinarile suudeti säilitada lennuväli Viljandi külje all ja on säilitatud Viljandimaal lennundustraditsioonid. Heinar on 71 aastasena suurepäraseks eeskujuks noortele oma ausa ja teotahtelise suhtumisega.

Parima vabatahtliku Heinar Kalami tegevusega tutvu siin

Hea Algatus 2013 tunnustus antakse kodanikeühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele,

mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi. Nominendid olid Paalalinna Palavad Päevad,  MTÜ Teeme  - Isikliku abistaja teenus, Öine Vahtkond.

Hea algatus 2013 on Öine Vahtkond, Karksi piirkonnas toimus palju vargusi ja kohalike meeste algatusel hakkasid ligi paarkümmend vabatahtlikku õhtuti ja öösiti autodega külateedel patrullima. Kodanikualgaltusliku  tegevuse läbi on piirkond saanud turvalisemaks ning vargusi pole enam esinenud.

Öine Vahtkond video siin

Suur tänu kõigile tubli ja olulise töö eest, kodanikualgatuse korras tehtud teod on meie ühiskonna alustala, me kõik ju oleme kodanikud. Aktiivse kodanikuna on meil võimalus ise muutusi ellu kutsuda - "Ole ise see muutus, mida soovid ühiskonnas näha"/ Mahatma Ghandi  

 

Tunnustust väärivad kõik ühendustes tegutsevad inimesed, kuna see tegevus, mida Te teete on vajalik, et Eesti ühiskond oleks tervem ja paremini toimiv.