2014 TUNNUSTATUD ÜHENDUSED

 

28. novembril 2010 Olustvere  mõisas  toimunud kodanikeühenduste tunnustamispäeval tunnustati kodanikeühendusi viies kategoorias:

Terviseliikumise edendaja 2014

Hea Algatus 2014

Kodanikuühiskonna toetaja 2014

Parim kodanikuühendus 2014

 

Kodanikuühenduste tunnustamine toimub sel aastal Viljandimaa Arenduskeskuse algatusel VOL ning Maavalitsusega koostöös kolmandat korda. Ühenduste, inimeste tunnustamine ja tänu välja näitamine võiks olla loomulik tegevus  ja seda võiks teha igapäevaselt. Täna on päev, kus tehakse kokkuvõtteid ja märgitakse neid, kes on eriliselt silma paistnud ja on heaks eeskujuks, inspiratsiooniks ja ka toeks teistele kodanikele, liikumistele.

 

Terviseliikumise edendaja 2014 tunnustus antakse kodanikealgatuse korras toimivale ühendusele, kelle tegevus on avaldanud olulist mõju terviseliikumise edendamisele oma piirkonnas, liikumisalase teadlikkuse tõstmisele ja tervislike eluviiside propageerimisele.

Nominendid on Tiina Türk, MTÜ Kuhjavere, MTÜ Sürgavere Küla Selts

Terviseliikumise edendaja 2014 võitja on  MTÜ Sürgavere Küla Selts
VIDEOT VAATA SIIT

Terviseliikumise propageerimisega alustati Sürgaveres juba mõned aastad tagasi, siis sai seltsi kaudu osta käimiskepid ja korraldati näidistreening.  Nüüdseks võib läbi aasta näha külas erinevas vanuses, erinevate liikumisviiside esindajaid (kepikõndijad, jooksjad, jalgratturid, jalutajad), aktiivset kasutamist leiab ka kohalik spordihoone ning küla õpperada.
Sellel aastal toimus mitmed liikumispäevi - orienteerumine aadresside järgi, tutvumine kohalike ettevõtetega, metsaradadega ja ajalooliste paikadega. Lubatud olid kõik kondiaurul liikuvad abivahendid. Liikumispäevadel osalesid nii imikud kärudes kui ka pensionärid käimisraamidega.

Hea Algatus 2014 tunnustus antakse kodanikeühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele,mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi.

Nominendid olid Kõpu Naisseltsi ja Soomaa Külastuskeskuse koostöös toimunud Kõpu Laadad,  Kolga- Jaani valla aktiviseerunud külad, MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United Daamid jalgpalli mängima.

Hea algatus 2014 võitja on MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United Daamid jalgpalli mängima

VIDEOT VAATA SIIT

Alguses oli jalgpall trennis käivate laste emadel mõte teha lihtsalt trenni ja end vähegi liigutada, ent ajapikku tuli tahtmine ka end palliplatsil teiste võistkondadega proovile panna. Alates jaanuarist 2014  lisandus MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United sekka uus võistkond - SK Suure-Jaani United Daamid. Daamid registreerisid ennast  rahvaliigasse ja esimene mäng toimus Viljandi Tulevikuga, mäng oli väga tasavägine ja lõppes viigiga. 2014. aastal oldi rahvaliiga võitjad.

Kodanikuühiskonna toetaja 2014 tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Viljandimaa kodanikuühiskonnale. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

Kodanikuühiskonna toetaja 2014 on Viljandi linnavolikogu kaasav eelarve.

Viljandi Linnavolikogu soovis aktiviseerida kodanikuühiskonda ning anda kodanikele võimaluse kaasa rääkida linna eelarve koostamisse.
Kaasava eelarve menetluse käigus said kõik inimesed esitada oma ideid mida tuleks linnas teha. Tegemist pidi olema investeeringuobjektiga.  Tänaseks on toimunud linnakodanike hääletus, kus paimaks ideeks valiti Uueveski trepid. 

2015 aasta lõpuks on Viljandi linna kodanikud ise saanud kaasa aidata ühe objekti korda tegemisele.

Parim kodanikuühendus 2014 tunnustus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2014.a. on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile ning ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetel

Nominendid:  MTÜ Koksvere Maanaiste Selts, MTÜ Tuhalaane
MTÜ Võhma aiandusselts Kanarbik

Parim kodanikuühendus 2014 võitja on MTÜ Tuhalaane

VIEOT VAATA SIIT

MTÜ Tuhalaane on jätkusuutlik ja arenev ühendus, kus on teotahteline, sõbralik, avatud hoiakuga ja koostöö aldis aktiiv

Läbi erinevate küla ettevõtmiste - külapäevad, erinevad spordiüritused ja koolitused – on loodud tugev ning kokkuhoidev kogukond.
Ühing oskab planeerida külas vajalikke investeeringuid ja  tegevusi, mille tulemusena on küla saanud oma näo ja ataktiivsed vaba aja veetmise võimalised- kaasaegne külamaja, spordirajatised ning järveäärne külaplats.
MTÜ Tuhalaane teeb koostööd oma valla esindusega, kodanikeühenduste ja väikeettevõtjatega, osaleb erinevatel ümarlaudadel. Samuti on ühingu südameasjaks maaelu hoidmine ja selle elamisväärsemaks muutmine. Osaletakse aktiivselt Eestimaa külaliikumises, on oldud Aasta küla ja osalenud Avatud külavärate progammis.

Tunnustust väärivad kõik ühendustes tegutsevad inimesed, kuna see tegevus, mida te teete on vajalik, et Eesti ühiskond oleks tervem ja paremini toimiv.