Ettevõtlikkust arendavad ideed

Ettevõtlik kool: www.evkool.ee
MTÜ Ettevõtlusteater: ettevotlusteater.eu
Töötukassa karjäärinõustamine
Õpilasfirmad ja ettevõtlusõpe: ja.ee
 

Ettevõtlusõpet toetavad tegevused ja mängud:

Maailmahariduse materjalid koolidele, õpetajatele ja noorsootöötajatele: www.maailmakool.ee
Noorteagentuur: euroopa.noored.ee

Mängud erinevatele vanuseastmetele:
www.ettevotluskyla.ee

Praktiline ja mänguline õpiformaat ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe harjutamiseks koos digitaalsete abivahenditega - Ärilahing
www.ametiguru.ee
www.minuraha.ee