Koolitused 2018 aastal

1.            MTÜde baaskoolitus, 09.02 kell 13.00 – 17.30, Viljandi
2.            Projekti koostamine,  10.02 kell 10.00 – 16.00,  Viljandi
3.            MTÜ põhikirja kavandamine ja korrastamine, 22.03 kell 13.00 – 18.00, Viljandi
4.            Turundamine MTÜdes I ja II osa, 15 ja 28.03, kell 13.00 – 17.00, Viljandi
5.            Õppereis Võrumaa ühingutesse, 3-4.05

Koolituste hind
Iga üksiku koolituse hind MTÜle/isikule on vahemikus 5 – 30 €, osaledes kõigil koolitustel on hinnaks 50 €. NB! Arve tehakse MTÜle, seega võivad erinevatel koolitustel osaleda erinevad inimesed ühest MTÜst

Koolituse koht
Koolitused toimuvad Viljandis. Täpset kohta veel ei ole aga on soov teha neid mõnes MTÜ ruumis, et pakkuda omatulu teenimise võimalust. Seega – kes pakub meile ruume, kohvipause allpool toodud kuupäevadel?  Palun saata hinnapakkumine !

Koolitustele registreerimine
Palun oma osalussoovist teada anda vähemalt nädal aega enne koolitust. Samas võib ka kohe osalemisest teatada. Info saata aadressil jaanika.toome@viljandimaa.ee
Igale koolitusele ootame 15 – 20 inimest.
Registreerinutele saadame väikese kodutöö.

Koolituste sisu

MTÜde baaskoolitus, 09.02 kell 13.00 – 17.30, koht Viljandi
Koolitus alustavatele vabaühendustele. Omaosalus 5 €
Läbiviijad Külli Vollmer (Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) ja Jaanika Toome (Viljandimaa Arenduskeskus)

Koolituse alguses külastame MTÜ Bonifatiuse Gildi.
Tutvustame maakondlike arenduskeskuste teenuseid, jagame oma kogemusi peamistest teemadest, millega vabaühendused kokku puutuvad.
Praktiliste näidete kaudu leiame vastused küsimustele, mis juba tekkinud või tekkimas.

Näiteks:

o             Tegutsete avalikes huvides. Mida see tähendab?
o             Juhatuse kohustus on pidada liikmete registrit. Kuidas seda teete ja kellele sellest aru annate?
o             Kuidas üldkoosolekut ette valmistada, kuhu ja kellele sellest teada anda ?
o             Te peate esitama arve ja saate oma esimese tulu – kuidas seda dokumenteerida?
o             Kuidas hüvitada isikutele ühingu hüvanguks tehtud kulud?

Koolitusele on oodatud nii alustanud MTÜde eestvedajad kui ka need juhatuse liikmed, kes soovivad oma teadmisi värskendada. 

 

Projekti koostamise koolitus, 10.02 kell 10.00 – 16.00, koht Viljandi
Läbiviijad Külli Vollmer (Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) ja Jaanika Toome (Viljandimaa Arenduskeskus). Omaosalus 7 €

Koolituse käigus saame teada, millised toetuste saamise võimalused vabaühendustel on. Lähemalt peatume KOP projektitaotlusel, praktilise tööna õpime toetuse taotlemiseks sõnastama eesmärke ja tulemusi, seadma mõõdikuid, kirjeldama projekti vajalikkust, sihtrühma ja tegevusi. Koostame ka eelarve koos seletuskirjaga.

 

MTÜ põhikirja kavandamine ja korrastamine, 22.03, kell 13.00 – 18.00  Viljandi
Läbiviija Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ
Omaosalus: 7 €

Aegunud põhikirjaga seotud probleemid, põhikirja uuenenud soovitused, MTÜ liikmed, juhatuse, üldkoosoleku roll, järelevalve. Iga MTÜ saab läbi vaadata oma põhikirja ja teha vajalikud muudatused.

 

Turundamine MTÜdes I ja II osa, 15 ja 28.03, kell 13.00 – 17.00, Viljandi
Läbiviija Brit Vister, Viljandimaa Arenduskeskusest
Omaosalus 5 €+5 €
I osa - Facebook turunduskanalina – õpime väga lihtsalt tegema sündmust, selleks vajalikku pilti, sinna peale kirjutama ja seda siis FB lisama. Jagamine, levitamine jne. Iga osaleja teeb ühe sündmuse.
II osa  - Sotsiaalmeedia võimalused – erinevad võimalused internetis oma sündmust/teenust reklaamida. Koostöögruppide, võrgustikke loomine ja enda jaoks ära kasutamine.

 

Õppereis Võrumaa ühingutesse, 3 - 4  mai
Reis toimub koostöös SA Võrumaa Arenguagentuuriga
Omaosalus 30 €

 

Teemaks on haldusreformi järgsed tegevused ja ettevõtlikud kogukonnad.

Reisiseltskonda on oodatud nii kogukondade/MTÜde kui ka kohalike omavalitsuste, turismiettevõtete ja erinevate arendusorganisatsioonide sädeinimesed.

Õppereis annab võimaluse üheskoos kuulda ja näha kuidas Võrumaal ühiselt muresid ja rõõme jagatakse, neist õppida ja järeldusi teha.

Allpool meie reisikava ja õppekohtade kirjeldused.

 

3 mai, neljapäev

9.00 Väljasõit Viljandist

10.30 – 12.30 MTÜ Urvaste Külade Selts (Urvaste Seltsimaja, Antsla vald)

Tervituskohv ja suupisted

MTÜ Urvaste Külade Selts on tegutsenud 21 aastat, sellest 17 aastat haldab vallale kuuluvat Urvaste Seltsimaja, kus enne asus koolimaja.

Tänasel päeval on ta tugev MTÜ oma toimeka kogukonna ja toodetega.

Teemad, millega seal tutvume on: seltsimaja haldamine; koostöö kogukonna/KOVga, uue vallaga seotud küsimused; kogukonnaköök; MTÜde omatulu teenimine läbi oma toodete – kama ja ubinavurts.

Toimub kama valmistamise õpituba ja ubinavurtsu degusteerimine

 

13.00 – 15.00 MTÜ Navi Külaselts ja MTÜ Maana (Navi Külamaja, Võru vald)

Lõunasöök

MTÜ Navi Külaselts on tegutsenud juba 14 aastat enda ehitatud seltsimajas. Korraldatakse linnalaagreid ja malevaid koostöös noortekeskusega, toimub koostöö erinevate sündmuste korraldajatega.

MTÜ Maana on sotsiaalteenuseid osutav ühing, mis tegutseb üle kogu Võrumaa. Teenuste hulgas on tööharjutused ja tööklubid, tugiisiku teenus lastele, erinevad kogukonnateenused.

Teemad, millega seal tutvume: kogukonna kaasamine; ettevõtja, MTÜ ja KOV vaheline koostöö; maja haldamine; omatulu teenimine; sotsiaalteenuste osutamine.

 

15.30 – 17.00 SA Võrumaa Arenduskeskus (Võru linn)

Kella viie tee

Võrumaal ühinesid 2017 sügisel Võrumaa Omavalitsuste Liit ja Võrumaa Arenguagentuur ja koos moodustati SA Võrumaa Arenduskeskus.

Tänasel päeval töötab seal kakskümmend Võrumaa sädeinimest, kes kõik panustavad ettevõtlikesse kogukondadesse.

Meie otsime vastust küsimusele: "Kuidas Võrumaal innustatakse ettevõtlikke inimesi ja kogukondi ?"  Vaatluse all on ettevõtlus, kogukond, sotsiaalteenused.

 

17.00 – 18.00 Vaba aeg Võru linnas

 

18.30  Saabume öömajale Suhka turismitallu (Rõuge vald)

See talu on kogukonna südameks ja sama südamlik on ka maja pererahvas. Perenaise praed on kuulsad, peremees oskab loodusest lugusid rääkida, suitsusauna kütta ja kohalikke pritsimehi juhtida.

Meie teemad: meeskondlikud tegevused, päeva kokkuvõte

19.30 Õhtusöök

21.00 Suitsusaun Viljandimaa sädeinimestele

 

4 mai, reede

8.00    Hommikusöök

9.30    Meeskondlikud tegevus Võrumaa metsades Suhka talu peremehe lugude saatel.

10.30  Väljasõit külastustele

 

11.00 - 13.00 MTÜ Sänna Kultuurimõis (Rõuge vald)

Väike suupiste

Ühing tegutseb juba kümme aastat Sänna mõisas, mis kuulub vallale. Enne olid seal eluruumid ja erinevad kontorid.

Teemaks: kuidas maapiirkonnas oma unistusi ellu viia; avalike teenuste delegeerimine; tegevuste turundus.

 

13.15 – 15.00 Roosiku šokolaadivabrik / kohvik,  Roosiku OÜ (Antsla vald)

Lõunasöök

Noor pere tuli maale, ostis maja ja avas vanas koolimajas kohviku. Kuulame kuidas see kõik võimalikuks sai – millised väljakutsed vastu vaatasid ja kuidas need elu edasi viivad.

 

15.00 – 17.00 Koduteel teeme kokkuvõtteid ja edasiseid plaane

 

17.00     tagasi Viljandis

 

Arendava ja õpetliku reisi maksumus on:

 30 € kui sa oled mõne kogukondliku MTÜ esindaja (MTÜde osalust aitab maksta KÜSK  „Viljandimaa kodanikuühiskonna arendamise kava" raames.

 

Hind sisaldab bussisõitu, tegevuste/majade/ühingute tutvustusi, kehakinnitusi, ööbimist ja aktiivseid tegevusi.

 

Registreerimine

Palun oma osalemissoovist teada anda kuni 16.04. aadressil jaanika.toome@viljandimaa.ee

Samuti ootame Sinu põhjendust, miks tahad õppereisile tulla – millistele küsimustele ootad vastuseid ja kuidas hiljem neid teadmist oma töös saad rakendada.

 

NB! Üle- eesti toimub erinevaid koolitusi, kuna iga maakond pani selle paika lähtudes oma soovides – samas võivad ka teised neis koolitustes osaleda kui on vabu kohtu.

Uuri ka teisi koolitusi www.makis.ee  lehel kalendri all.

 

Lisainfo

 

Jaanika Toome

Viljandimaa Arenduskeskus

Kodanikeühenduste konsultant

mob : 5788 0245

Tel : 433 0446

jaanika.toome@viljandimaa.ee

 

Koolituste läbiviimist toetab KÜSK