SA VILJANDIMAA ARENDUSKESKUS - 25 aastat koostööd

 

I osa " Rootsi-aeg 1994-1996"

Viljandimaa Ettevõtluskeskus on sündinud Riigi Kohaliku Omavalitsuse ja Regionaalse Ameti (KOVRA) ning Rootsi Riikliku Teaduse ja Tehnika Arengu Ameti (NUTEK) ühisprogrammi kolmanda keskusena (1992 Kagu-Eesti Ettevõtluskeskus Võrus, 1994 Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus Jõhvis). Keskuste püsikulud kaeti riigieelarvest KOVRA kaudu ning NUTEKl kattis väljaõppe ja tehnilise varustamisega seotud kulud.

Sihtfond Viljandimaa Ettevõtluskeskuse asutasid KOVRA, VOL ja Viljandi Maavalitsus, asutamisleping sõlmiti 05.04.1994, keskus registreeriti 13.09.1994 ja keskus avati pidulikult 13.06.1995. Keskuse esimeseks tegevdirektoriks valiti 3.09.1994 Tõnu Mõistus.

1.09.1995 alustas Jõgeva Maavalitsuse varasema taotluse alusel tööd Viljandimaa Ettevõtluskeskuse Jõgeva filiaal, mille juhatajaks sai Siiri Einaste, filiaal alustas tööd 09.12.1995

 

II osa " Eesti aeg 1997-2003, võrgustik"

1997 aastal loodi ettevõtluskeskuste katusorganisatsioonina Eesti Regionaalarengu Sihtasutus (ERSA), kõigis maakondades loodud ettevõtluskeskused või ärinõuandlad seoti ühtsesse võrgustikku.

1998 reorganiseeriti Sihtfond Viljandimaa Ettevõtluskeskus Sihtasutuseks Viljandimaa Ettevõtluskeskus (SAVE), registreeriti 06.10.1998, juhatajaks valiti Tõnu Mõistus. Samal sügisest iseseisvus ka Jõgeva filiaal ja moodustati SA Jõgevamaa Ettevõtluskeskus.

 

III osa "Uus Eesti aeg"

2002/2003 loodi üldises korras varem asutatud ettevõtkluskeskuste baasil maakondlikud arenduskeskused (ehk MAKid). SA Viljandimaa Arenduskeskuse juhatajaks valiti Urmas Tuuleveski, kes töötas kuni 2010 aasta sügiseni. 2010 aasta sügisest juhatab Viljandimaa arenduskeskust Kaarel Lehtsalu.

 

IV osa " Uus arenduskeskus"

SA Viljandimaa Arenduskeskus kujundati riigi soovil ümber 2017 aastal. Viljandi Omavalitsuste Liit MTÜ asutas 28.03.2017 oma otsusega Sihtasutuse Viljandi MAK. Riigi esindajana Viljandi maavanem ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindajana juhatuse esimees otsutasid Sihtasutuse Viljandimaa Arenduskeskus (registrikood 90004214) ühendada Sihtasutusega Viljandi MAK (registrikood 90013785). Ühendatavaks sihtasutuseks on Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus ja ühendavaks sihtasutuseks on Sihtasutus Viljandi MAK. Samuti otsusas asutaja, et ühendava sihtasutuse nimi pärast ühinemist on sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus. Sihtasutuste ühinemisleping nr 2323 sõlmiti notaris 1.09.2017, kinnitati mõlema sihtasutuse nõukogu poolt 14.09.2017 ja jõustus kandeavaldse tegemisega 20.10.2017. Nüüd on arenduskeskuse asutajaks vaid Viljandimaa Omavalitsuste Liit MTÜ. Arenduskeskuse tegevus, inimesed ja kohustused viidi ühinemislepingu jõustumisega üle uude sihtasutusse Viljandimaa Arenduskeskus (90013785).

SA Viljandimaa Arenduskeskus toetab oma tegevusega kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja kodanikuühenduste arendustegevust ning algatab ja viib läbi piirkonnaüleseid projekte.

 

Keskuse ajaloo kohta pikemalt saad lugeda ka SIIT

 

Meie pangakonto andmed:

SIHTASUTUS VILJANDIMAA ARENDUSKESKUS

Konto nr SEB Pangas  EE361010220261322229