Teenused

Viljandimaa Arenduskeskus toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!

Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid

Viljandimaa Arenduskeskus teenused on tasuta! Pakume:

  • ettevõtlusega alustamise nõustamine
  • äriidee analüüs
  • äriplaani nõustamine
  • ettevõtte arengunõustamine
  • ettevõtlusalased koolitused, seminarid, töötoad, ümarlaud
  • personalisjuhtimise ning digivõimekuse auditid ja koolitussarjad
  • messikülastused, kontaktreisid