Viljandimaa Kodanikuühiskonna nädala eesmärgiks on tutvustada laiemale ringile Viljandimaa piirkondlike kodanikualgatusi/ühiskonda, innustada ja tunnustada ühendustes tegutsevaid ühendusi ja kodanikuaktiviste, tuua sinna uusi tegijaid ning soodustada sektorite vahelist koostööd.