Ettevõtluse alustamise toetuse mõjuanalüüs

Ettevõtluse alustamise toetuse mõjuanalüüs (Eesti Töötukassa, mai 2014)
Käesoleva analüüsi eesmärgiks on välja selgitada, kas töötukassa makstaval ettevõtluse alustamise toetusel (EvAT) on olnud mõju toetuse saajate hilisemale käekäigule tööturul, kas toetuse maksmine on kulu-tulus meede töötute tööle aitamiseks ning kui elujõulised on toetuse abil loodud ettevõtted. Lisaks sisaldab analüüs ülevaadet toetuse taotlejate ja saajate taustast ning toetuse abil loodud ettevõtetest.

Analüüsi leiate siit

Allikas: Töötukassa