Hanke nimi: Kesk-Eesti DMO turismiettevõtete koolitus-mentorprogrammi läbiviimine

Hankija: SA Viljandimaa Arenduskeskus (Leola 49, Viljandi)

Hangitava teenuse kirjeldus:

Kesk-Eesti DMO ehk sihtkohaarendusorganisatsiooni tegevuspiirkond on Viljandi maakond, Järva maakond, Põltsamaa vald ja Tõrva vald. Käesoleva hankega soovime leida teenusepakkuja, kes viiks perioodil september 2023 – detsember 2023 läbi Kesk-Eesti DMO turismiettevõtjatele suunatud koolitus-mentorprogrammi uute piirkonnaspetsiifiliste, võrgustikul põhinevate ja Eesti brändi sõnumitega arvestavate turismitoodete arendamiseks. Koolituse täpne kava ja ülesehitus on lisatud käesolevale kirjale (Lisa 1). Teenusepakkuja ülesandeks on:

  1. Juhtivkoolitaja värbamine, kes on kohal igal koolituspäeval (minimaalselt avab ja lõpetab päeva) ja juhib koolitus-mentorprogrammi läbiviimist. Juhtivkoolitaja osaleb programmi lõpuüritusel ja vastab programmi vältel osalejate jooksvatele sisulistele küsimustele.
  2. Koolituspäevade ja teemavaldkondade koolitajate värbamine ja nendega koolituste sisu kokkuleppimine.
  3. Mentorite värbamine (kes on eeldatavalt samad inimesed, kes on läbi viinud eelneva koolituspäeva) 2-tunniste grupimentorluse sessioonide läbiviimiseks iga koolituspäeva järel (kokku 10 mentortundi).

Koolitus-mentorprogrammi tehnilise teostuse eest vastutab ja tasub tellija (sh koolitusruumide broneerimine, toitlustamine, digilahendused jms).

Pakkumus peab sisaldama kõiki teenusepakkuja ja koolitajate ekspertteenusega seotud kulusid, sh töötasud, transport jms.

Koolituspäevad toimuvad kontaktüritustena Kesk-Eesti DMO piirkonnas ilma veebis osalemise võimaluseta. Grupimentorluse sessioonid toimuvad ainult veebi vahendusel.

Hinnapakkumise palume esitada kahes osas:

Osa 1: koolituspäevade 1-4 ja nendega seotud mentorsessioonide läbiviimine algusega septembris 2023 ja lõpuga hiljemalt 31. oktoobril 2023.

Osa 2: koolituspäeva 5, sellele järgneva mentorsessiooni läbiviimine ja lõpuüritus hiljemalt 17. detsembriks 2023.

(Pakkumuse osadeks jagamine on seotud tellija rahastusallikate kasutamisega ja ei puuduta koolitus-mentorprogrammi sisulist läbiviimist).

Tellija tasub teenusepakkujale arve alusel osutatud teenuse eest mitte sagedamini, kui kord kuus.

 

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 2. mai 2023 kell 23:59. Küsimuste esitamise tähtpäev on 26. aprill 2023 kell 9:00.

Tellija esindaja on külalislahkuse spetsialist Erge Kerbo, telefon 504 2178, e-post erge.kerbo@viljandimaa.ee

 

Tegevust kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond