Pakkumuste esitamise tähtpäev 22.04.2022 kell 16:00. Küsimuste esitamise tähtpäev 19.04.2022 kell 16:00. Pakkumused ja küsimused saata aadressile johan@viljandimaa.ee

 

Viljandi linnavalitsus ja SA Viljandimaa Arenduskeskus soovivad leida partnerit, kes teostaks piirkonna suve alguse mainekampaania loovlahenduse ning koostaks ja viiks ellu kampaania meediaplaani.

 

Kampaania eesmärk: tõsta Viljandi linna ja maakonna tuntust reisisihtkohana eestimaalaste seas.

Peamine sihtrühm: eestlasest fit-reisija (sihtrühma kirjeldus siin lk 5 https://static.visitestonia.com/docs/3622787_visitestoniabrandstrategystory.pdf)

Kampaania eelarve: 30 000 eurot (sisaldab käibemaksu)

Kampaania periood: 8. - 22. juuni 2022 (parema levi huvides võib kampaania periood juunikuu piires muutuda, kuid pikkus peab jääma 14 päeva piiresse)

 

Pakkumus peab koosnema kahest osast: osa 1), kus hinnatakse madalamat hinda ja osa 2), kus hinnatakse suurimat pakutavat kontaktide arvu.

 

Osa 1 - Kampaania loovlahenduse koostamine ja materjalide kujundamine (kõrgeima hinde saab madalaima hinna eest)

 

 1. kampaania loovlahenduse väljatöötamine, mis lähtub Viljandi ja Viljandimaa CVI-st (hinnapäringu lisad 1 ja 2) ning sisaldab:
  1. kampaania peasõnumit
  2. kampaania üldist visuaalset lahendust
  3. sihtrühma põhiseid alasõnumeid
 2. kampaania maandumislehe loomine visitviljandi.ee veebilehele ning Google ja Facebooki seadistamine kampaania tulemuste mõõtmiseks. (Mai alguses liigub leht uuele versioonile WordPress platvormil https://visitviljandi.studioaugustine.ee/)
 3. Kampaania A2 volditava trükise kujundamine
 4. Sisutekstide koostamine
 5. Osa 2 meediapindadega seotud kujundustööd / sisuloome
 6. Kampaania raporti koostamine

 

Osa 2 - Kampaania meediaplaani koostamine ja elluviimine (kõrgeima hinde ja suurima kontaktide arvu eest), mis peab sisaldama vähemalt:

 

 1. Billboard suuruses peatänava äärsed reklaampinnad Tallinnas (miinimum 1 pind Tartu mnt linnast välja suuna ääres)
 2. Bussiootepaviljonid Tallinna kesklinna piirkonnas.
 3. Kampaania trükise levitamine üleriigilise leviga ajalehe täistiraaži vahel ühe korra kampaania perioodi jooksul (soovitavalt Postimees või Eesti Ekspress)
 4. Postitused Facebooki ja Instagrami (kampaania läbi Facebook Businessi + targad URLid)
 5. Google Ads

 

Kampaania käigus loodav materiaalne ja immateriaalne vara jääb tellija omandisse.

 

Tellija käsutuses olevad meediaressursid:

Facebook:

https://www.facebook.com/viljandilinn

https://www.facebook.com/viljandimaa

 

Instagram

https://www.instagram.com/visitviljandi/

 

Veebileht www.visitviljandi.ee (kampaania ajaks üle mindud uuele versioonile https://visitviljandi.studioaugustine.ee/)

 

Tellija kontaktisik:

Johan-Kristjan Konovalov

Viljandimaa turismiteenuste arendusjuht

SA Viljandimaa Arenduskeskus

5669 7042

johan@viljandimaa.ee

 

Tegevust toetavad Viljandi linn ja Euroopa Regionaalarengu Fond.