Ilona Tiigi

Oleme oma piirkonnajuhtidelt küsinud kolm küsimust.

1. Kui kaua ja kuidas olete Mulgimaa Peremänguga seotud olnud?
2. Mis on kõige suurem väärtus, mida teie kihelkond läbi mängu on kogenud?
3. Kas ja miks soovitate uutel kohtadel mängupunktiks tulla?

 

Ilona Tiigi, Helme kihelkonna piirkonnajuht

Peremänguga olen isiklikult seotud alles esimest aastat ja kohe piirkonna juhina.

Peremäng on olnud üks lisapõhjus, miks suhelda valla külaseltside ja aktiivsemate inimestega. Olen Tõrva vallavalitsuses töötanud veel üsna lühikest aega, Peremängu koordineerimisel loon uusi tutvusi, mis on suureks abiks ka minu igapäevatöös. Ühtlasi õpin koduvalda paremini tundma.

Peremängus tasub osaleda, et tutvustada oma küla, ettevõtte või organisatsiooni tegevust, tooteid ja pakutavaid teenuseid. Ühtlasi annab see meile kõigile võimaluse turundada Mulgimaad.

Võta Ilonaga ühendust: tel 766 5313, ilona.tiigi@torva.ee