18.03.14
Toimetaja: ILLE METSLA

Kes me oleme?

SA Viljandimaa Arenduskeskuse missioon on professionaalsete tugiteenustega toetada era- ja avaliku sektori organisatsioonide ja üksikisikute arendustegevust, tõsta piirkonna konkurentsivõimet. Keskus on avatud koostööks kõikidele asutustele, ettevõtetele ja inimestele, kes toetavad meie missiooni.
 

Oleme toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.
 

Keskus tegeleb igapäevaselt ettevõtjate, mittetulundusühenduste, kohalike omavalitsuste ja ettevõtlike noorte tasuta nõustamisega. Nõustame ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamist, arendusprojekte ja äriplaane. Anname infot toetusprogrammide kohta. Algatame ja oleme partneriteks maakondlikes projektides. Osaleme ümarlaudades, korraldame koolitusi ja infopäevi.
 

Arenduskeskus kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.