Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamine

Viljandimaa Arenduskeskus tegeleb Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamisega alates 2012. aasta sügisest, mil Viljandimaa noored osalesid ettevõtlikkust arendavas programmis ENTRUM. 

2013. aastal algatas Viljandimaa Arenduskeskus Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamise programmi, mis õppeaastate kaupa pakub noortele võimalust oma ettevõtlikkust ja aktiivsust suurendada läbi järgnevate tegevuste:  
 

Inspiratsioonipäev igal aastal oktoobri alguses toimuval üle-eestilisel Ettevõtlusnädalal, teisipäeval

Ettevõtete külastused - u 10 erinevat ettevõtet ja organisatsiooni, mis ühe nädala jooksul näitavad noortele ennast seestpoolt

Koolitused noortele - erinevatel ettevõtlikkust arendavatel teemadel nii koolitundides kui väljaspool kooli

Noorteprojektide konkurss - õppeaasta jooksul ellu viidud projektid saavad esitleda oma tulemusi ja õpitut žürii ja teiste noorte ees, parimatele head auhinnad, esinevad noortebändid.

Viljandimaa noorte suvepäevad 12-18 aastastele noortele aktiivsuse tõstmiseks iga aasta augusti teises pooles.

Lennukas Linnalaager 6-11 aastastele noortele rahatarkuste, ettevõtlikkuse ja koostööoskuste õppimiseks.

Ideesõel TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja gümnaasiumite noortele mõeldud 2-päevane koolitussündmus.  

Lisaks pakume pidevat noorte nõustamist erinevate projektide ja tegevuste elluviimisel, mini- ja õpilasfirmade juhendamist ja vajadusel leiame ka ettevõtjatest mentorid noortele.

Kõige värskem info FB leheküljel Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamine

Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamist toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit