Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamine

Viljandimaa Arenduskeskus tegeleb Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamisega alates 2012. aasta sügisest, mil Viljandimaa noored osalesid ettevõtlikkust arendavas programmis ENTRUM. 

2013. aastal algatas Viljandimaa Arenduskeskus Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamise programmi, mis õppeaastate kaupa pakub noortele võimalust oma ettevõtlikkust ja aktiivsust suurendada läbi järgnevate tegevuste:  
 

Inspiratsioonipäev igal aastal oktoobri alguses toimuval üle-eestilisel Ettevõtlusnädalal, teisipäeval

Ettevõtete külastused - u 10 erinevat ettevõtet ja organisatsiooni, mis ühe nädala jooksul näitavad noortele ennast seestpoolt

Ideeöö - omale idee ja meeskonnakaaslaste leidmiseks, kellega koos hakata ideid ellu viima

Koolitused noortele - erinevatel ettevõtlikkust arendavatel teemadel nii koolitundides kui väljaspool kooli

Viljandimaa Noorte Klubi - iga kuu esimesel reedel on kõigil noortel võimalus tulla oma ideega noorteklubi kokkusaamisele, et leida kaastegijad ja juhendajad, samuti jagatakse infot mis on tulemas, millest saab osa võtta, milliseid koolitusi ja õppereise soovivad noored teha jne

Noorteprojektide konkurss - õppeaasta jooksul ellu viidud projektid saavad esitleda oma tulemusi ja õpitut žürii ja teiste noorte ees, parimatele head auhinnad, esinevad noortebändid.

Järva- ja Viljandimaa noorte suvekool - juunis noortelt noortele korraldatavas suvekoolis on võimalik õppida ja õpetada teistele just neid oskusi, mis noortel vaja läheb; jagada kogemusi tehtust ja täiendada oma kontaktvõrgustikku teise maakonna aktiivsete noortega.

Viljandimaa noorte suvepäevad 12-18 aastastele noortele aktiivsuse tõstmiseks iga aasta augusti teises pooles.

Ideeturg TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja gümnaasiumite noortele mõeldud 2-päevane koolitussündmus igal aastal aprillis.  

Lisaks pakume pidevat noorte nõustamist erinevate projektide ja tegevuste elluviimisel, mini- ja õpilasfirmade juhendamist ja vajadusel leiame ka ettevõtjatest mentorid noortele.

Kõige värskem info FB leheküljel Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamine

Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamist toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit