E

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, InterAct Projektid & Koolitus OÜ ja Clarus MTÜ koostöös Viljandimaa Arenduskeskusega kutsuvad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte, kellel on vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise kogemus, kandideerima

 

koolitusele MTÜ MAJANDAMINE: TOODETE - JA TEENUSTE ARENDAMINE

 

Koolituse tulemusena paranevad teadmised ja oskused ühenduse jätkusuutlikuks majandamiseks, sh:

 • juhatuse liikme vastutusest;
 • pikaajalisest finantsplaneerimisest;
 • eelarve kulude ja tulude planeerimisest ning juhtimisest;
 • uute toodete või teenuste välja arendamisest;
 • MTÜ poolt pakutavate avalike teenuste arendamisest ja sotsiaalsest ettevõtlusest;
 • äriplaani koostamisest;
 • toote või teenuse turundamisest.

 

Koolitus toimub „Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi" raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

 

Koolituse sisu:

 • erinevad võimalused ühenduse majandamiseks (sh avalike teenuste arendamine, sotsiaalne ettevõtlus, omatulu teenimine jms) ja nende võimaluste erisused;
 • organisatsiooni eelarve planeerimine ja juhtimine, konkreetsed näpunäited ja juhised raamatupidamise korraldamiseks;
 • juhatuse liikme vastutus seoses eelarve juhtimisega;
 • toote või teenuse arendamine;
 • näiteid sotsiaalsest ettevõtlusest;
 • äriplaani koostamine uute teenuste algatamiseks organisatsioonis;
 • turunduse ja müügitegevuse korraldamine sh turundusplaani, turundussõnumi koostamine.

 

 

Koolitus toimub: 12.-13.mail 2014.a, algusega kell 9:30 Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Viljandi õppekeskus. Koolituse maht on 2x8 akadeemilist tundi = 16 akadeemilist tundi.

 

Koolitust viib läbi kogenud praktik Doris Põld.

 

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab registreerumist hiljemalt 1 maiks  ja motivatsiooniavalduse esitamist.

Täpsem info vaata  www. arenduskeskus.viljandimaa.ee või helista 433 0446, 57880245

 

Lisainfo:

Viljandimaa Arenduskeskus

Tel : 433 0446, 5788 0245

jaanika.toome@viljandimaa.ee