Viljandimaa raamatupidamise aastaaruannete töötlusi

 

Väljaanded sisaldavad andmeid, mis on saadud Viljandi maakonnas registreeritud äriühingute raamatupidamise aastaaruannete töötlemisel. Trükise väljaandjaks on Viljandi Maavalitsus. Maavalitsuse eesmärk on saada ja teha huvilistele kättesaadavaks andmeid Viljandimaa ettevõtluse kohta. Väljaanne sisaldab ainult väikese osa võimalikust informatsioonist, mida suudavad anda raamatupidamise aastaaruanded. Täiendava informatsiooni tootmine on asjakohase huvi korral võimalik.

Väljaandes kasutatud algandmed on saadud Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevast Registrite ja Infosüsteemide Keskusest vastavalt Viljandi Maavalitsuse tellimusele. Saadud andmeid väljaande koostajad ei korrigeerinud.