Viljandimaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandid on toeks nii alustavale kui tegutsevale ettevõtjale.

Pakutavad teenused:
 
 • Ettevõtlusega alustamise nõustamine: äriidee analüüs, arengunõustamine
 • Äriplaani nõustamine, sh turundusplaani, ekspordi- ja finantsplaani nõustamine
 • Ettevõtte arenguplaanide hindamine ja nende elluviimiseks sobiva rahastusallika leidmine
 • Projektitaotluste nõustamine

 

Vastavalt Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusele ettevõtluse valdkonnas jaguneb ettevõtjate nõustamine oma olemuselt kaheks:

 1. BAASNÕUSTAMINE
  Baasnõustamise peamiseks eesmärgiks on kliendi infovajaduse rahuldamine. Nõustamise käigus leitakse vastused kliendi küsimustele kuid pikemat kliendisuhet sellest välja ei kasva. Baasnõustamist on võimalik saada kuni 5 h ulatuses ühe teema kohta.
   
 2. ARENGUNÕUSTAMINE
  Alustava ettevõtja (kes on tegutsenud vähem kui 3 aastat) arengunõustamise  peamiseks eesmärgiks on kliendi arenguplaani koostamise ja elluviimise toetamine, mille tulemusena saavutab klient püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalselt. Arengunõustamise kaasabil saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja. Nõustamisel puudub ajaline piirang.
  Eeldatav nõustamise tulemus on see, et ettevõtja on võimeline aasta peale esmakontakti arenduskeskuse konsultandiga maksma vähemalt ühte täiendavat Eesti mediaanpalka võrreldes nõustamiseelse perioodiga.

  Tegutseva ettevõtja (kes on tegutsenud rohkem kui 3 aastat) arengunõustamise peamiseks eesmärgiks on kliendi arenguplaani koostamise ja elluviimise toetamine, mille tulemusena saavutab klient püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalselt. Arengunõustamise kaasabil saavutab ettevõte oma arengus kvalitatiivse arenguhüppe. Nõustamisel puudub ajaline piirang.
  Eeldatav nõustamise tulemus on see, et ettevõtja on võimeline aasta peale esmakontakti arenduskeskuse konsultandiga maksma vähemalt kahte täiendavat Eesti mediaanpalka võrreldes nõustamiseelse perioodiga
 
Nõustamisele registreerimine toimub elektrooniliselt, saates aadressile arenduskeskus@viljandimaa.ee oma andmed, lühikirjelduse ideest/arenguvajadusest ja/või äriplaani selle olemasolu korral.