Teenused

Viljandimaa Arenduskeskus toetab ettevõtluse arengut - viime läbi konsultatsioone ja koolitusi ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!

Nõustame ettevõtjaid kui ka ettevõtlusega alustamisest huvitatud inimesi.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorlusprogrammide kui ka koolituste näol.

Viljandimaa Arenduskeskus teenused on tasuta. Pakume:

  • ettevõtlusega alustamise nõustamine
  • äriidee analüüs
  • äriplaani nõustamine
  • ettevõtte arengunõustamine
  • ettevõtlusalased koolitused, seminarid, töötoad, ümarlaud
  • personalisjuhtimise ning digivõimekuse auditid ja koolitussarjad
  • messikülastused, kontaktreisid