2018 aastal

Viljandimaa kodanikeühendusi tänati Viljandis

 

29. novembril toimus Viljandis Sakala Keskuses Viljandimaa kodanikeühenduste tänupidu „Väärtustades kogukondi hoiame tervist". Peole tuli ligi 100 aktiivset kodanikeühendustes kaasalööjat. Oli palju südamlikke taaskohtumisi sõpradega.

Selle aastase tänupeo teemaks oli inimese tervis ja kogukondade mõju sellele. Sündmus viidi läbi koostöös Viljandimaa Omavalitsuste Liiduga.
Tänupeol tunnustati kõiki kohale tulnud ühingud ja nende sõpru.
Eesmärk ei ole otsida seda kõige-kõige tublimat. Siiski peab iga ühing, kes on oma osalusest teada andnud tegema  oma tegevusest väikese ülevaate, tuues välja, mis tal sellel aastal hästi läks ja mida järgmine aasta teha tahad.

 

Ühingud said peole kutsuda ka oma häid sõpru, kes on aidanud neil oma tegevusi ellu viia. Sõbrad on olulised, sest nemad kuulavad, toetavad, innustavad.

Iga MTÜ sai tervisepäevale kohaselt just temale mõeldud digiretsepti, tervisliku leivapätsi ja kurgipurgi. Leivad küpsetaid Koksvere ja Venevere naised, kurgipurk valmis Vana- Kariste ja Abja Päevakeskuse koostöös. MTÜ sõprade südameid jäid soojendama kodusoojad leivapätsid.

Tänupäeva läbiviimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Tervise Arengu Instituut.

Sellel aastal märgati ja tänati alljärgevaid ühinguid.

1.      MTÜ LC Viljandi Fellin – heategevussündmused diabeedihaigete laste ja noorte toetuseks. 
Esindajad:  Erika Viira; Marika Oder
Nende sõbrad: Merit Laan

2.      MTÜ TEEME – seltsidaami teenuse arendamine, ühingute omavahelise koostöö soodustamine.
Esindajad: Epp Johani
Nende sõbrad: Eino Ervin, Merlyn Mandre

3.      MTÜ Taibukate Teaduskool – laste ja noorte teadushimu suurendamine, lasteaialastele tegevuste  pakkumine.
Esindajad: Lilian Tambek, Kaja Lõuna.
Nende sõbrad: Regina Univer, Katariina Leets, Marten Laanisto, Maila Visnap

4.       MTÜ Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda - tervislike eluviiside propageerimine, liikmete toetamine, nõustamine.
Esindajad: Erika Kiviloo
Nende sõbrad: Helir- Valdor Seeder, Helmut Hallemaa, Harri Juhani Aaltonen,

5.       MTÜ Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm - tervislike eluviiside propageerimine, liikmete toetamine, nõustamine.
Esindajad: Sirje Ilver
Nende sõbrad: Helmen Kütt

6.      MTÜ Viljandimaa Naisselts – pesakastide valmistamine Ämmuste koolile, Viljandimaa Naisseltsi pingi paigaldamine Köleri pst-le.
Esindajad: Lea Saareoks, Maire Killar, Õilme Tshikina.
Nende sõbrad: Heiki Raudla

7.      MTÜ Päevakeskus Vinger - erivajadustega inimeste toetamine, koostöö soodustamine Esindajad: Ruth Sepp; Merle Aren
Nende sõbrad: Lea Märtsin, Kaie Kasak

8.      MTÜ Kasvukesa  - noortele suunatud hariduslikud tegevused
Esindajad: Piret Anier

9.      Viljandimaa Tervisetoetajate Võrgustik – tervislike eluviiside propageerimine, koostöö soodustamine
Esindajad: Merlyn Mandre
Nende sõbrad: Epp Johani, Elo Paap, Maie Eks ja Malle Raus

10.  Viljandimaa OTT MTÜ – talutoodangu kättesaadavus parandamine
Esindajad: Peep Tobreluts

11.  MTÜ Viljandimaa Rahvakunstiühing  - Käsitööalased koolitused, näitused, konsultatsioonid.
Esindajad: Leida Mägi

12.  Memento Viljandi Ühendus MTÜ – ajaloo säilitamine, liikmete toetamine.
Esindajad: Ene Juurik

13.   MTÜ Koksvere Maanaiste Selts – EV 100 tammiku istutamine, sportlikud tegevused
Esindajad:  Lilija Härm, Leo Härm, Malle Laan, Tiina Leis
Nende sõbrad: MTÜ Pilistfer Pille-Riin, Herman Kalmus

14.   MTÜ Kodupaik Metsküla –jätkupidev külatraditsioonide elushoidmine
Esindajad: Maie Arba
Nende sõbrad: Eva Aavik, Eduard Sangernebo, Ritaur Jürgen, Krista Kukk

15.   MTÜ Kuhjavere Küla Selts  - külateatrite festivali läbiviimine, külaelu aktiviseerimine
Esindajad: Romeo Mukk, Urve Mukk, Lagle Vilu
Nende sõbrad: Arnold Pastak

16.   MTÜ Tipu Looduskool – looduslaagrite, õppepäevade- ja programmide läbiviimine, kooli ümbruse arendamine ja heakorratööd Soomaal. 
Esindajad: Dagmar Hoder, Mari Tenisson
Nende sõbrad Sandra Urvak

17.   Kõo Külaselts  - külalaada korraldamine, külaelu aktiviseerimine
Esindajad: Kaie Liiver, Ülle Leemets

18.   MTÜ Holstre Pere Selts – sportlike tegevuste läbiviimine, külaelu aktiviseerimine
Esindajad: Katrin Kivistik, Marika Kivistik
Nende sõbrad: Anu Saar, Toomas All 

19.   MTÜ Seltsiks Sinule – seltsilise teenuse arendamine, eakatele turvatunde loomine
Esindajad: Vally- Reet Järs, Annika Veidenberg
Nende sõbrad: Natali ja Ants Saluste, Tiiu ja Arvi Kotsa, Kaie Järveküla Heljo ReinsaluTiiu Lindma ja Helgi Toome

20.   Eesti Genealoogia Selts Viljandi osakond  - sugupuude uurimisel abistamine
Esindajad: Tiina Tafenau, Raja Aardevälja
Nende sõbrad: Reet Lubi, Imbi- Sirje Torm

21.   MTÜ Heimtali Mõisakooli Selts  - suvefestivali korraldamine, heakorra eest hoolitsemine.
Esindajad: Urve Mukk, Kersti Nõmme, Küllike Raudkivi
Nende sõbrad: Erich Palm

22.   MTÜ Vardja Külaselts – külaelu aktiviseerimine
Esindajad: Jaanika Taar, Eha Teder ja Olev Teder, Kaja Lääts

23.  Juhan Änilane – aktiivne, positiivne, kaasav kodanik :)

24.   MTÜ Karksi Kultuuriselts – taaskasutuskeskuses tegevuse pakkumine, liikmete toetamine.
Esindajad: Anne Kaljumäe, Arne Kaljumäe, Luule Suurpuu, Tea Saaremägi
Nende sõbrad: Tarmo Simson

25.   Sudiste Maanaiste Selts MTÜ – sportlike tegevuste pakkumine, külaelu aktiviseerimine.
Esindajad: Krista Kunimägi
Nende sõbrad: Kärt Russak

26.   MTÜ Karksi Haridusselts – õppereiside ja sündmuste korraldamine
Esindajad: Hille Krusberg, Margus Mõisavald, Anne Tiitus, Helve Joon 
Nende sõbrad: Kalle Lillemets

27.   MTÜ Tuhalaane – traditsiooniliste sündmuste läbiviimine, külaelu hoidmine.
Esindajad: Viivika Sarv, Milvi Jaago, Ellen Joosep, Enn Sarv, Anneli Anijärv
Nende sõbrad: Leili Nael, Helve Joon

28.  MTÜ Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus – eakate vaba aja sisustamine, liikumise propageerimine, ajaloo elustamine
Esindajad: Olga Palu, Enna Vallas, Helmi Rüüsak, Heino Luik,Maimu Kirsipuu.
Nende sõbrad: Illika Orav ja Liivi Loi

29.   MTÜ Uue -Kariste Külade Selts  - mulgi kultuuri tutvustamine ja ajaloo säilitamine,
Esindajad: Eda Niin, Sirje Õruste

30.  MTÜ Spordiklubi Halliste – sportlike tegevuste tutvustamine, võrkpalli harrastamine
Esindajad: Mari Kahu

 

Lisainfo:

 

Jaanika Toome

Viljandimaa Arenduskeskus

Kodanikeühenduste konsultant

mob : 5788 0245

Tel : 433 0446

jaanika.toome@viljandimaa