Viljandimaa vabatahtlike tunnustusüritus 10 detsembril Viljandis.

 

Aasta vabatahtlik 2014

Elke Klara Würtrich

VIDEOT VAATA SIIT

Elke on ääretu empaatiavõime ja suure südamega naine.Ta on tuge pakkunud väga paljudele abivajajatele. Ta on linna rajanud vanaemade kodu, kus ühes korteris elavad memmed, kes üksi enam elada ei taha – koos on ju kergem. Ta on koos abikaasaga loonud vabaühenduse „Sinule", et pakkuda abi riskigruppide lastele, noortele, eakatele, töötutele. Tema jaoks on väga oluline, et abivajajad saaksid abi. Kui saab, aitab ise, kui ei, siis otsib võimalusi aidata. Tema toetus abivajajatele ei ole ühekordne, ta jälgib ka nende edasist käekäiku. Mitu korda aastas korraldab ta linna eakatele ja abivajajatele tasuta lõunaid. Alati on tal igaühele väike kingitus. Lisaks korraldab Elke kord nädalas oma kodus kunstiringi, et huvilised saaks tulla maalima. Ta korraldab koos meeskonnaga juba mitmendat aastat küünlavalguslaata. Ta oskab olla meeskonna juht ja liige, sõber ja semu, hea organisaator ja väga hea ema kolmele kooliealisele lapsele.

Tema ind ei rauge – sellest hetkest, kui ta asus Šveitsist tulles elama Võhmasse, on ta suure osa vabast ajast pühendanud vabatahtlikule tegevusele. Ikka ja jälle on tal mõni uus mõte, mida ja kuidas linnas teha. Võhmas ei ole vist ühtegi inimest, kes teda ei tunneks.

 

Teised tublid vabatahtlikud, keda tunnustati

Eda Kivisild

Eda annab oma vabatahtliku panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse.
Ta on naiskodukaitsja, kes teab, mida tahab ja on ise kiire õppijana avatud uutele ideedele.Oma senise tegevusega on ta tõestanud, et on järjepidev ja kindlameelne inimene, kes tegutseb hinge ja südamega. Tal jätkub häid ideid ning ka jaksu nende elluviimiseks. Ta on nõus oma mitmekülgseid teadmisi ka teistega jagama – olgu siis keelekursuste korraldamisel või mulgi kultuuri tutvustamisel. Ta on loomult rahulik, oma tegevustes ja analüüsides põhjalik ja konkreetne. Lisaks pühendumisele ja energiale on temas hoolivust ning sallivust. Tema aatelisus ja austus Eesti vastu on innustanud paljusid ja tema pühendumus on meile kõigile eeskujuks.

 

Enna-Helle Vallas

Enna asutas Karksi-Nuia eakate klubi Hõbeniit ja juhib selle tegevust vabatahtlikuna tänaseni. Klubi tegevuseks on eakate vaba aja sisustamine ja tervislike eluviiside propageerimine. Ta on korraldanud klubiõhtuid, kohtumisi, õppereise nii kodu- kui välismaale. Järjepidevalt tegutsevad tema juhtimisel igal neljapäeva eakate võimlemisrühm ja kepikõndijad, kes treenivad kord nädalas kogu aasta jooksul. Ta on alati pidanud oluliseks tervise hoidmist liikumise abil.

 

Enno Teiter

Kapten Enno Teiter  on Kaitseliidu Sakala maleva vabatahtlik Kodutütarde ja Noorkotkaste noortejuht ning kaitseliitlane Ta on aastaid tegelenud Viljandimaa noortega, ergutanud neid järgima tervislikke eluviise ja süstinud neisse isamaalisust. Just tema on toonud paljud noored tänavalt ja kodust arvutite tagant metsalaagritesse, rännakutele ja võistlustele. Ta suudab sisendada noortesse positiivset energiat, isegi siis, kui on just äsja põlvini läbi soo sumbanud. Ta on võtnud laste heaolu ja tuleviku südameasjaks. Võib loota, et igast Viljandimaa noorest, kes saab osa selle mehe õpetustest, sirgub kord tugev ja terve Eesti kodanik.
Vabatahtliku kaitseliitlasena on ta  konkreetne, asjalik ja sõnapidaja mees, kelle sõnad ja teod kokku langevad. Ta on alati valmis teisi abistama ega hoia oma rikkalikke oskusi, teadmisi ja kogemusi vaka all.

 

Ilmar Kuusk

Ilmar oli sündmuse "Kahekümne nelja tunni Mõisaküla Le Mans" peakorraldaja. Ilmar Kuuse ülesanne oli ettevalmistused punnvõrride võidusõiduks: 1,4 kilomeetri pikkuse raja ette valmistamine, rajapiirete paigaldamine, valgustus ning pealtvaatajate tsoonide korraldamine.
57 meeskonda 219 sõitjaga läbisid Eesti kõige väiksema linna tänavatel kokku 31 228,4 kilomeetrit.
Ta kaasas sellele sündmusele suure hulga vabatahtlikke. See sündmus andis põnevust nii noortele kui vanematele osalejatele, linna ja ümberkaudsete valdade elanikele ja leidis kajastamist erinevates meediakanalites.
Eesti väikseima linna jaoks oli üritus sama mastaapne kui laulupidu Tallinnale

 

Kerli Ong

Kerli käib juhendamas MTÜ Päevakeskus Vingeri noori käsitöötegevustes. Tal on suurepärane oskus valida just sellised tegevused, mis on jõukohased ka vaimupuudega noortele, kus väikese pingutuse ja sutsukese abiga võib saada toreda tulemuse. Aga pingutama ju natuke peabki, sest ilma selleta ei saa tunda ka õnnestumisrõõmu. Ilmselt on meie vabatahtlikule andekuse ja empaatiavõimega kaasa antud oskus näha ka meie päevakeskuse noortes tugevusi ja eeldusi, mitte puudusi ja nõrku külgi. On ju igaühes midagi peidus, kasvõi natukenegi. Tänu sellele võimele ja muidugi sõbralikkusele ja heatahtlikkusele on ta meie kõigi, nii päevakeskuse noorte kui ka töötajate hea sõber. Teda oodatakse alati käsitööd tegema ja niisama külla. Kui ta tuleb, on meie noored tal alati ümber ja üritavad ühekaupa ja kõik korraga talle rääkida oma uudiseid. Meie pidudel ja üritustel on ta sageli koos oma fotoaparaadiga ning jäädvustab vahel meie tegemisi.

 

Lea Saareoks

Lea on Viljandimaa Naisliidu eestvedaja ja Eesti Naisliidu juhatuse liige. Ta on tegutsenud vabatahtlikuna Viljandimaa Naisliidus pikka aega. Samuti tegutseb ta aktiivselt reumaliidu juhatuses, Viljandi maanaiste ühenduses ning on represseeritute ühingu liige. Talle on südamelähedane teiste aitamine, ta on seda teinud vabatahtlikuna paljudel üritustel. Samuti on ta tubli ema ja vanaema. Tal on alati varuks suuri ja põnevaid mõtteid, ta on suure südamega ja mõistev kaaslane. Tore teotahteline vabatahtlik.

 

Urve Loit

Urve on aktiivne Naiskodukaitse Sakala ringkonna liige. Ta on noorte isamaalise kasvatuse toetaja, organiseerib ja viib läbi erinevaid tegevusi.
Tema panus Naiskodukaitses on olnud märkimisväärne just Sakala ringkonna meditsiinirühma eestvedajana. Ta on läbinud esmaabialased kursused, alguses ise osaledes ja viimased neli aastat instruktorina meditsiinirühma täiendõpet organiseerides.
Ta andis oma panuse meditsiiniabi tagamisel õppusel "Orkaan" ning kaitseliidu Sakala maleva suurõppusel Mulgi mäss ja mitmetel koormusmatkadel.
Urve Loit on oma senise tegevusega tõestanud, et tegemist on järjepideva ja kindlameelse isikuga, kes paneb vabatahtliku töösse hinge ja südame. Ta tunnetab vastutust ühiskonna eest.

 

Urve Mukk

Urve on üks Kuhjavere Küla Seltsi asutajaliikmetest ja kuulub aastaid seltsi juhatusse, ta on seltsi tegevuse koordineerija ja paberimajanduse perenaine. Ta on Kuhjavere küla tuntuima ettevõtmise külateatrite festivali eestvedaja, suhtekorraldaja, turundusjuht ja finantsanalüütik.
Tema  kirjutatud projektide  kaudu on valminud külamaja ja külaplats, läbi viidud koolitusi, õppereise, loodusmatkasid ja kultuurisündmusi, välja antud trükiseid ning hangitud tehnilisi vahendeid.
Ta on ka Kodukant Viljandimaa asutajaliige ja hingelt maaelu edendaja: ta kuulub Olustvere moosimessi eestvedajate hulka ja on ise parimate hoidiste autor (kõrvitsasalat konjakiga, angervaksaõie siirup, sireliõite moos). Ta on aktiivne õpetaja nii koolis kui külaseltsides, ta kuulub Heimtali Mõisakoolide Ühenduse juhatusse.
Urvel on kaks täiskasvanud last ja kaks lapselast. Tema kodu on alati olnud avatud külarahva ja vahvate ettevõtmiste tarvis. Urve on alati särav ja rõõmus ja leiab igale küsimusele targa ja hea vastuse.

 

Valdeko Kalma

Ta  on maadlusspordi edendaja ja propageerija. Ta on töötanud vabatahtlikuna 24 aastat, alates maadlusklubi loomisest ning on ise üks klubi loojatest. Ta korraldab igal aastal Viljandis ja Viljandimaal peakorraldajana vähemalt kümmekond võistlust. Klubi loomisest saadik on tema korraldatud turniiridel osalenud kahekümne kuue riigi sportlased. Tegemist on võimsa Eestit ja Viljandimaad tutvustustava ettevõtmisega!
Ta käib Viljandimaa koolides tutvustamas maadlussporti ning alkoholi-, narkootikumide- ja suitsuvaba eluviisi. Ta ise näitab noortele eeskuju, olles karsklane. Ta on vastutulelik, sõbralik ja hea nõuga toetav kolleeg, temaga võib kasvõi luurele minna.
Ta on väga hea ja mõnus kolleeg, kes teeb vabatahtlikuna rohkemgi kui palgalised töötajad.

 

Viktoria Kopp

Ta on nelja lapse ema. Seega tunnetas ta selgelt vajadust tegeleda laste vaba aja sisustamisega. Ta asutas käesoleval aastal noorte perede ühenduse "Pillerpall", mis koondab endas Karksi küla noori peresid ja mille tegevuse eesmärgiks on laste ja noorte perede huvide kaitse ja elukvaliteedi parandamine, tegevused lastega ning põlvkondadevaheline koostöö. Tema algatusel ja eestvedamisel valmis Karksi keskasulas väikelastele mänguväljak, korrastati võrkpalliplats, täiendati spordiinventari ja muretseti uued jalgpalliväravad: läbi on viidud mitmeid tegevusi peredele. Tänu tema ettevõtmistele on paranenud laste vaba aja veetmise võimalused ja pandud alus noorte perede koostööle.

 

Ulvrika Veidenbaum

Ulvrika tegutseb mitmel pool: MTÜ-s Külaselts Rimmo, Uue-Kariste-Rimmu Naisseltsis ja mujalgi.
Ta on aktiivne, lahke ja alati abivalmis inimene. Võib öelda, et ta on suure südamega inimene, kes lööb kaasa külaelu edendamisel ega jää kunagi kõrvalseisjaks keeruliste olukordade lahendamisel. Ta võtab aktiivselt nii nõu kui jõuga osa Rimmu külaelust, olgu tegu külapäevade, talgutööde või muude üritustega. Lööb kaasa Uue-Kariste-Rimmu Naisseltsi korraldatud spordipäeva ettevalmistustöödel ja on seal ka kohtuniku rollis.
Ta  lahke ja särava loomuga hea suhtleja,  abivalmis osaleja ning toetaja.

 

Tunnustamist toetasid Viljandi Linnavalitsus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Siseministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond