Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene, MTÜde esindajad

OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, koolitusgruppide arv on piiratud.

OSALUSTASU: 50€, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause.

Koolitus toimub Viljandis, Grand Hotel Viljandi seminarisaalis.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 9 päeva (72 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:
 

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes – koolitaja Elmo Puidet
20.-21. jaanuar 2021

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

 

II moodul: Turundus ja müük – koolitaja Urmas Kamdron
3.-4. veebruar 2021

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

 

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine – koolitaja Kristo Krumm
17.-18. veebruar 2021

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

 

IV moodul: E-kaubandus - koolitaja Marko Medar; Juhtimine – koolitaja Elmo Puidet
3.-4. märts 2021

 • Sissejuhatus e-kaubandusse
 • Kuidas alustada e-kaubandusega
 • Digiturundus e-kaubanduses
 • Juhtimine
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Ajajuhtimine
 • Meeskond ja partnerid

 

V moodul: Äriplaanide esitlused – koolitaja Elmo Puidet
10. märts 2021

 • Äriplaanide esitlused.

 

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.


Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas

 

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.