Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. Koolitus toimub soojas ja toetavas õhkkonnas ning tihti leiavad osalejad endale juba grupi liikmete hulgast esimesed kliendid või koostööpartnerid.

Üheksa nädala jooksul kasvatame osalejatest ettevõtliku meele ja maailmavaatega inimesed, kellel on olemas esimesed teadmised oma ettevõttega alustamiseks, tugivõrgustik ja toetajad koolitajate ja teiste osalejate näol ning valideeritud äriidee. Väikeses grupis on koolitajal piisavalt aega läheneda igale ideele individuaalselt ning anda nõuandeid lähtuvalt äriidee eripäradest.

SIHTGRUPP: juba alustanud ettevõtja, ettevõtlushuviline inimene, MTÜde esindajad

OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, koolituskohtade arv on piiratud. Eelisjärjekorras valitakse gruppi osalejad Viljandimaalt ja Hiiumaalt.

OSALUSTASU: 50 €

Koolitus toimub e-õppena Zoomi vahendusel.

REGISTREERU SIIN, kandideerimine sügisesse gruppi toimub kuni 29. septembrini.

 

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes – koolitaja Elmo Puidet
12. oktoober; 19. oktoober 2023

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

 

II moodul: Turundus ja müük - koolitaja Priit Kuuskme
26. oktoober; 2. november 2023

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

 

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine – koolitaja Kristo Krumm
16. november; 23. november 2023

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

 

IV moodul: Juhtimine; Äriplaanide esitlused – koolitaja Elmo Puidet
30. november; 7. detsember 2023

 • Juhtimine
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Ajajuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused

 

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Lisainfot jagab:
Daisy Estam
Ettevõtluskonsultant / kestlikkuse suunajuht
+372 5804 0503
daisy.estam@viljandimaa.ee


Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas

 

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.