Alustavale ühendusele

Tasuta nõustamine MTÜ,  SA  ja seltsingutele.

Alustamise konsulteerimine sh:

  • kliendi vajaduste kaardistamine;
  • sobiva tegutsemisvormi valiku konsulteerimine;
  • MTÜ/SA juriidilise isiku alustamine ja lõpetamine;
  • MTÜ/SA juhtimise juriidilised aspektid;
  • dokumendihaldus;
  • raamatupidamise sisseseadmise ja maksude alane konsulteerimine;