Sotsiaalteenuse pakkumise ümarlaud Viljandi vallas
Viiratsi Päevakeskuses Tehnika tn. 3
24. novembril 2015.a.

10.00  -  10.15    Kogunemine
10.15  -  10.30    Seltsilise teenuse tutvustamine

  • MTÜ TEEME ja  Viljandi Maanaiste Ühendus plaanid, Epp Johani, MTÜ Teeme juhatuse liige

10.30  -  11.00    Pärnu kogemused eakate hoolekandest

  • Iris Ruut, Pärnu Linnavalitsuse Eakate hoolekande peaspetsialist ja Pärnu Eakate Avahoolduskeskuse juht Heli Kallasmaa

11.00  -  11.15    Omastehooldajate töölesaamise võimalused Viljandi Töötukassa
11.15   -  11.30    Sotsiaal hoolekande olukord Viljandimaal

  • Luule Vitsur, Viljandi Maavalitsus, Eakate tervislik seisund
  • Kärt Russak, Tervise Tuba

11.30    -  11.50    Eakate hoolekande olukord Viljandi vallas
11.50  -  12.20    Energiapaus
12.20  -  13.20    „Üksiku eaka probleemid"

  • Dr. Anne Daniel-Karlsen,  Tartu Maarja tugikeskus, pediaater, psühholoog, laste ja noorte psühhiaater.

13.20  -  15.20    Arutelu, kuidas on võimalik Viljandi maakonnas pakkuda maal elavatele eakatele ja igas eas puudega inimestele seltsilise teenust omas kodus.

Ettevõtmine teostatakse Viljandi valla, Viljandimaa Arenduskeskuse,  MTÜ Viljandi Maanaiste Ühendus ja MTÜ Teeme koostööna. Sellega tähistame Eesti kodanikupäeva, võttes osa  MTÜde Ühisnädala tegemistest.