EAS Arendusosakud

Arendusosakud - väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kellel on olemas uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise igakülgseks kindlaks tegemiseks valdkonna tippspetsialistide abi.

Arendusosaku eesmärk:  jätkata ja tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega.
 
Toetuse suurus: kuni 20000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70% ja omafinantseering vähemalt 30%.

Taotlemisel vajalikud dokumendid

Arendusosaku toetust saab taotleda jooksvalt EAS-i e-teeninduse kaudu.

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

Toetuse tingimused ja vormid on leitavad EASi kodulehel.