EAS Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega välja selgitada innovaatilised lahendused arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, läbi viia uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes ei ole varem innovatsiooniosaku toetust saanud

Toetuse suurus: maksimaalselt 4000 eurot, millest 80% toetus ja 20% omafinantseering.

Taotlemisel vajaminevad dokumendid

Kui teie ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis on EASi innovatsiooniosak mõeldud just teile.
 

Enne taotlemist on soovitav tutvuda innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimuste ja korraga, mille leiate siit.

Starditoetuse tingimused ja taotlusdokumendid on leitavad EASi kodulehel.