TEENUSED

Tasuta nõustamine  MTÜ,  SA  ja seltsingutele

mittetulundusühenduse juhtimise ja arendamise konsulteerimine sh:

  • meeskonna loomine sh vabatahtlike kaasamine ja motiveerimine; eestvedamine, innustamine, tunnustamine;
  • strateegilise planeerimise nõustamine;
  • juhtorgani arendamise nõustamine;
  • liikmete ja vabatahtlike kaasamise nõustamine;

majandustegevuse konsulteerimine sh:

  • sotsiaalne ettevõtlusega alustamise konsulteerimine;
  • avalike teenuste delegeerimise konsulteerimine;

projektitaotluste konsulteerimine sh:

  • taotluste põhitingimuste selgitamine;
  • idee vastavuse kontroll;
  • projektijuhtimise konsulteerimine;