Teenused tegutsevale ühingule

Tasuta nõustamine  MTÜ,  SA  ja seltsingutele

projektitaotluste konsulteerimine sh:

  • taotluste põhitingimuste selgitamine;
  • idee vastavuse kontroll;
  • projektijuhtimise konsulteerimine;

mittetulundusühenduse juhtimise ja arendamise konsulteerimine sh:

  • meeskonna loomine sh vabatahtlike kaasamine ja motiveerimine; eestvedamine, innustamine, tunnustamine;
  • tegevuskava koostamise nõustamine;
  • juhatuse tegevuse nõustamine;

majandustegevuse konsulteerimine sh:

  • sotsiaalse ettevõtlusega alustamise konsulteerimine;
  • avalike teenuste delegeerimise konsulteerimine;