Alustava ettevõtja mentorprogramm

Aprillis 2023.a. alustab uut hooaega osalejatelt positiivset tagasisidet saanud Viljandimaa ettevõtjate mentorprogramm.

Mentorprogramm on mõeldud alustavatele ettevõtjatele, mille eesmärgiks on toetada nii ettevõtte kui tema toote/ teenuste igakülgset arengut teatud perioodi jooksul. Programm koosneb koolitusprogrammist, mentii-​mentori paarismentorlusest ning iseseisvatest töödest ja kestab aprillist oktoobrikuuni.

Programm aitab osalejal kasvada ettevõtjana ning leida vastused ettevõtte arenguks vajalike eesmärkide seadmiseks, ärimudeli arenduseks, ettevõtte positsioneerimiseks, protsesside arendamiseks ja müügi, turunduse ja vajadusel meeskonna kasvuks.

Sobid osalejaks mentorprogrammi kui:

 • OÜ on asutatud mitte varem kui 01.01.2018.a
 • olemas on toode/teenus
 • olemas on esimesed maksvad kliendid
 • oled jõudnud punkti, kus ise ei oska enam midagi muuta ja kohe kiirelt paremaks teha
 • oled valmis arenema ise koos oma ettevõttega
 • oled valmis osalema ja aktiivselt kaasa tegema igal kohtumisel.

 

Mentorprogrammi saab kandideerida KUNI 30. märtsini 2023.

Kandideerimiseks täida ankeet SIIN
NB! Registreerimine ei kinnita kohta mentorklubis, kinnitus mentorprogrammi vastuvõtmise kohta saadetakse eraldi kirjaga.
 

Ajakava ja koolituspäevade teemad:

Kuupäev

Koht

Teemad/tegevused

Koolitaja/päevajuht

18-19.aprill

Sophia hotell Tartus

1.päev. Sissejuhatus ja tutvumine. Enese-ja ajajuhtimine. Meeskond ja efektiivne meeskonnatöö.

2. päev. Ärimudelite lahti kirjutamine, nende nõrkade kohtade (kinnitamist vajavate osade) leidmine, koos mentoriga. Osalejal on seatud eesmärgid ja koostatud tegevusplaan mentorprogrammiks.

 

Sander Kahu, 

Juko-Mart Kõlar,

mentorid

04.mai 

Viljandi

Konkurentsieelise sõnastamine ja sihtgrupi määramine.

mentorid

06. juuni

Viljandi

Hinnastamine ja eelarvestamine.

Andre Sevastjanov

19-20. september

Viljandimaa 

Müügi ja turunduse praktikum „Eestlasele müümise kunst" 

1 päev turundus: põhitõed, segmenteerimine, omadus vs väärtus, toote testimine ja tagasiside, turunduskanalite valik, turundussõnum .

2 päev müük: enesehäälestus müügis, kontakti otsing, liftikõne, helistamise skripti koostamine ja harjutamine, kohtumise ettevalmistus ja läbimäng, harjumused müügitöös

Urmas Kamdron

26.oktoober

Viljandimaa

Maksud. Finantsplaneerimise näpunäited. Kommunikatsioon ja kriisikommunikatsioon.

Tegevuste kokkuvõtted. Personaalne tagasiside mentoritelt.

mentorid

 

Mentoritena 2023 mentorprogrammis panustavad**:

 • Hanna Jõgi, Personalidisain OÜ
 • Meelis Rull, Kase Factory OÜ
 • Kait Lukka, BHC AS
 • Sander Kahu, Kanone OÜ
 • Anu Kivi, Kivi Turimistalu OÜ
 • Marje Aavik

 

Miks osaleda? Programmi kandideerimine annab osalejale võimaluse

 • suhelda teiste alustavate ettevõtjatega
 • külastada teisi ettevõtteid ja kuulata nende kogemusi
 • kontaktide võrgustik, mis tulevikus võib osutuda majanduslikult kasulikuks
 • osaleda erinevatel praktilistel ettevõtlusalastel koolitustel
 • õpitut saab reaalselt kohe rakendada
 • kasutada klubis osalevate mentorite kogemuste pagasit
 • mentoriga koos leida oma ettevõtte väljakutsetele parimaid lahendusi.

Programmis osalejalt oodatakse:

 • motivatsiooni ja valmisolekut enda ja ettevõtte arendamiseks
 • kandideerimisankeedi täitmist koos osalemisesoovi põhjendusega
 • aktiivset osalemist kohtumistel

Mentorlusprogrammis saab osaleda:

 • 12 Viljandi maakonna alustavat ettevõtjat
 • 6 mentorit, kelleks on kogemustega ettevõtjad

Mentorklubi on ellu kutsutud, et selles osalevad ettevõtjad oleksid edaspidi oma ettevõtlustegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad.

Mentorprogrammis osalemine maksab 89 € ettevõtte kohta  (sisaldab koolituskulusid, majutust, materjale ja koolituspäevade toitlustust). Arve osalemise kohta saadetakse ettevõttele hiljemalt 1 nädal enne esimest koolituspäeva, siis kui mentorlusprogrammis osalejate nimekiri on kinnitatud.

Osalemiseks:

Registreeri end SIIN hiljemalt 30. märtsiks 2023!

Küsimuste korral helista telefonil 5788 0445, või kirjuta e-posti aadressile kaja.laats@viljandimaa.ee

 

Mentorprogrammi üritused on suunatud mentorliikumise arendamisele maakonnas, SA Viljandimaa Arenduskeskuse eestvedamisel. Mentorprogrammi tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond*.

Koolitusprogramm eest arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA) kuni 670 € ühe osaleja kohta. Mis on VTA ehk vähese tähtsusega abi kohta, selle kohta loe lähemalt SIIT.

 

Lisainformatsioon:
Kaja Lääts
Mentorprogrammi Viljandimaa projektijuht
Viljandimaa Arenduskeskus
Tel: +372 5788 0445
E-post: kaja.laats@viljandimaa.ee

Koduleht: http://arenduskeskus.viljandimaa.ee

 

Tegevused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.